מחירון שינויי דיירים

מערכת האתר

הקדמה

  • עבודות ופעילויות נפוצות בלבד.
  • אינו מתייחס לסטנדרט הניתן בפרוייקט.

 

פרק 00 - מוקדמות

מס' תיאור יחידה מחיר [ש"ח] הערות
1 פתיחת תיק שינויי דיירים (עד 2 פגישות) קומפ' 300 לפני ביצוע
2 פתיחת תיק שינויי דיירים קומפ' 1500 לפני עבודה
3 פגישות נוספות בנושא שינויי דיירים פגישה 500 מעל 2 פגישות

 

פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר

מס' תיאור יחידה מחיר [ש"ח] הערות
1 מצע בטון רזה מתחת למרצפים מ"ר 500  
2 מדה בטון רזה להגנה על איטום מ"ר 500  
3 מרצפי בטון בעובי עד 20 [ס"מ] מ"ר 650 יצוקים על מצע
4 מרצפי בטון בעובי עד 25 [ס"מ] מ"ר 750 יצוקים על מצע
5 מרצפי בטון בעובי עד 30 [ס"מ] מ"ר 800 יצוקים על מצע
6 קירות בטון יצוק באתר מ"ק 3500 עוביים שונים
7 חגורות בטון עד 10 [ס"מ] חדרים רטובים מ"א 80 תשתית לקירות גבס
8 תקרות בטון מ"ק 4000 עוביים שונים
9 קידוח חור בבטון (עד "6) י"ח 500 קיר עד 30 [ס"מ]
10 יציקת חגורות מעל פתחים מ"ק 1500 "לינטל"
11 עמודים בדלים מבטון ב-30 מ"ק 1400 בחתכים שונים
12 קורות תחתונות\עליונות מבטון ב-30 מ"ק 1200 בחתכים שונים

 

פרק 04 - עבודות בנייה

מס' תיאור יחידה מחיר [ש"ח] הערות
1 בניית מחיצות בעובי 7-10 [ס"מ] מ"ר 120 ללא טיח
2 בניית מחיצות בעובי 20 [ס"מ] מ"ר 150 ללא טיח
3 פתיחת פתח לחלון או דלת  מ"ר 400 לפני ריצוף
4 פתיחת פתח לחלון או דלת  מ"ר 450 אחרי ריצוף
5 ביטול פתח לחלון או דלת מ"ר 350  
6 הריסת מחיצות פנים, כולל פינוי הפסולת מ"ר 350 אחרי ריצוף
7 עיבוד נישות\מדפים וכו' י"ח 1500  
8 בניית משטח\מסתור לצינור ביוב\ניקוז (אופקי או אנכי) קומפ' 800 עד 2 [מ"א]

 

פרק 05 - עבודות איטום

מס' תיאור יחידה מחיר [ש"ח] הערות
1 איטום רצפת חדר רטוב מ"ר 80 לפני ביצוע
2 איטום קירות חדר רטוב מ"ר 80 לפני ביצוע
3 תיקוני איטום בשל שינויים קומפ' 800 אחרי ביצוע
4 איטום משטחי בטון מ"ר 100  
 
ארועים