מחשבוני שכר

מערכת האתר

מצורפים בזאת ארבעה מחשבונים שימושיים, שיעזרו לכם בבניית מודל השכר אותו אתם מקבלים או צפויים לקבל.

בהצלחה !

מחשבון דמי ביטוח לאומי

הביטוח הלאומי הוא גוף ממשלתי אשר יש להפריש לו כספים מהמשכורת או ההכנסה החודשית. 
סכומים אלה קבועים בחוק ומחושבים בדרך כלל על ידי המעסיק.

כניסה

 

אשף הנטו (חילן)

אשף הנטו מאפשר בצורה פשוטה ויעילה לחשב את השכר נטו שלך בהתאם לברוטו.

כניסה

 

 

 

אשף מסך הכנסה (חילן)

אשף מס הכנסה הוא שירות מקוון שנועד לסייע לך בבירור זכויותיך במס הכנסה.

במסגרת שירות זה מתקיים דו-שיח בינך ובין המחשב.

המחשב יציג בו שאלות רבות ובהתאם לתשובותיך ייתן לך מידע מפורט על הקלות המס המגיעות לך.

כניסה

 

אשף דמי הבראה

דמי הבראה מחושבים לפי הוותק ולפי הסכום הנוהג במקום העבודה. 

באפשרותך לחשב את דמי ההבראה המגיעים לך.

כניסה

 

ארועים