מתי האירוע
16/05/2016 - 09:00 עד 13:00
היכן האירוע
כתובת:
מרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42 , תל אביב.
אזור:
תל אביב והמרכז

ניהול אנרגיה כולל – דרך לחיסכון משמעותי ומתמשך

רקע ומטרות יום העיון

בשנים האחרונות גברה המודעות אצל ארגונים רבים, לצורך באספקה בטוחה ואמינה של אנרגיה, תוך בקרה וניסיון לצמצם את הוצאות האנרגיה, אשר מהוות מרכיב משמעותי בעלויות התפעול. עם זאת, רוב הארגונים בישראל עדיין אינם מצליחים לחסוך משמעותית בהוצאות אנרגיה לאורך זמן. התפיסה והמתודולוגיה של "ניהול אנרגיה" מספקות כלים ניהוליים מובנים לטיפול מערכתי ושיטתי בנושא האנרגיה, אספקתה וצמצום עלויותיה. התקן הבינלאומי ת"י 50001 ISO , אשר התפרסם לפני 5 שנים ואומץ כתקן ישראלי וולונטארי, מיושם ברחבי העולם ומעורר עניין רב גםבקרב ארגונים רבים בישראל.

מטרת יום העיון להציג את עיקרי התקן והתובנות של ארגונים ישראליים המיישמים אותו.

למי מיועד יום העיון

מנכ"לים, מנהלים של צרכני אנרגיה גדולים בכל מגזרי המשק: תעשייה, תשתיות, מוסדות בריאות, בתי-מלון, קניונים, רשויות מקומיות וכדומה. מקבלי החלטות בארגונים, מנהלי כספים, סמנכ"לי תפעול, מנהלי תשתיות, מנהלי נכסים וכל המעוניין להרחיב את הידע בנושא מערכת לניהול אנרגיה בארגון.

מרצי יום העיון

מנחה: אינג' יואל ווייל, יו"ר ועדה טכנית לניהול אנרגיה במכון התקנים הישראלי

ד"ר נצן איל – מנהל היחידה לניהול אנרגיה ואימות גזי חממהומרכז תחום איכות הסביבה במכון התקנים הישראלי

עופר קרן – מרכז מקצועי קורס התייעלות אנרגטית, מכון התקנים הישראלי.

אדי בית הזבדי, מנהל אגף ניהול משאבי תשתית במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

 

סדר יום

8:30– 09:00 : התכנסות וכיבוד קל

09:00 – 09:20 : דברי פתיחה - אדי בית הזבדי

09:20 – 09:45 : מדוע ארגון צריך ניהול אנרגיה? - יואל ווייל

09:45 – 10:10 : עיקרי התקן 50001 ISO והקשר עם תקני ניהול אחרים – ד"ר נצן איל

10:10 – 10:40 : ניתוח מקרה ברפא"ל – נלסון לוי

10:40 – 11:10 : ניתוח מקרה בביוטכנולוגיה כללית ) BTG ( – ירון ברנד

11:10 – 11:30 : הפסקה עם כיבוד קל

11:30 – 12:00 : ניתוח מקרה - ארגון ממגזר השירותים

12:00 – 12:20 : כיצד ניתן להעמיק את הידע המקצועי בנושא התייעלות אנרגטית – עופר קרן

12:20 – 13:00 : פנל מיישמים ובודקים עם נציגי הארגונים, מרצי הכנס ונציג משרד האנרגיה

סיווג
סוג האירוע:
לפרטים והרשמה