סביבה וקלינטק

מערכת האתר

מהו מהנדס סביבה ומהם תפקידיו ?

נושא הסביבה מהווה היום אחד ממוקדי ההתעניינות הציבורית החשובים בארץ ובעולם כולו. במסגרת הלימודים במסלול להנדסת הסביבה נלמדים ונחקרים תחומים שעניינם - המים, הקרקע והאטמוספירה והשפעת האדם והתעשייה עליהם, עם הדגש על טכנולוגיות להפחתת זיהום ולמניעת הידרדרות באיכות סביבתו של האדם וניצול בר קיימא של משאבי הטבע. בוגרי המסלול להנדסת הסביבה משתלבים במגוון רחב של מקומות תעסוקה פרטיים, ציבוריים וממשלתיים, העוסקים בתכנון, ביצוע, פיקוח ומחקר בנושאי איכות הסביבה.

הנדסת הסביבה עוסקת בכל הנושאים הקשורים בהגנה על איכות הסביבה והמשאבים הטבעיים, לשם שיפור חיי האדם והבטחת קיומו בעתיד. ההתפתחות הטכנולוגית והאורבנית בדורות האחרונים הביאה לניצול גובר והולך של המשאבים הטבעיים מחד גיסא, ועומס יתר של גורמי זיהום והרס הסביבה הטבעית, מאידך. שני גורמים אלה, בשילוב הדרישה הגוברת והולכת לשיפור באיכות החיים, הביאו להתעניינות רבה ולהקצאת משאבים לנושא ההגנה על איכות הסביבה.

תפקידיו של המהנדס הסביבתי מתמקדים במציאת פתרונות הנדסיים לבעיות איכות הסביבה. הנושאים העיקריים הכלולים בתחום פעולתו של המהנדסי הסביבתי הם ניצול מקורות המים, סילוק שפכים, סילוק פסולת מוצקה, בקרת איכות האוויר והגנה על בריאות הציבור. בכל אחד מהנושאים הללו ובשילוב של אחדים מהם יחד, עוסק המהנדס הסביבתי, החל משלב הכרת הבעיה וניסוחה, דרך התכן, התכנון והביצוע ועד להפעלה ואחזקה של מתקנים ומערכות.

נושא סילוק השפכים (למשל...) יכלול קביעת כמות ואיכות השפכים המופקים, ניתוח דרכי הסילוק האפשריות והשלכותיהן על איכות הסביבה, קביעת תהליכי הטיפול הדרושים, בחירת הפתרון הטוב ביותר - ותכנון מערכת האיסוף, והטיפול והסילוק הנבחרות.

 

 

עם השלמת ביצוע המתקנים, ימשיך המהנדס את תפקידו בהכוונת התפעול והאחזקה של חלקי המערכת וניטור ביצועיהן. בנוסף, עוסקים מהנדסים סביבתיים רבים, במחקר שנועד למצוא פתרונות לבעיות הגנת איכות הסביבה וליישם פתרונות קיימים למקרים ספציפיים.

נושא הסביבה והשמירה על איכותה נמצאים בחזית המדע והטכנולוגיה ומהווים היום את אחד ממוקדי ההתעניינות הציבורית החשובים בישראל ובעולם. תחום הנדסת הסביבה עוסק בטכנולוגיות להפחתת זיהום ולמניעת הידרדרות באיכות סביבתו של האדם, הסביבה הימית, האוויר והקרקע.
 

 

היכן עובדים עם סיום הלימודים ?

לבוגרי המסלול להנדסת הסביבה מגוון רחב של מקומות תעסוקה פרטיים, ציבוריים, וממשלתיים הכוללים: משרדי תכנון, מפעלי תעשייה, רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים, מוסדות אקדמיים, מכוני מחקר וחברות סטרט-אפ. נושאי העבודה העיקריים קשורים בהגנה על מקורות מים (מי נחלים, אגמים ובארות); בקרת זיהום האוויר מכלי רכב, ממפעלי תעשייה ומתחנות כוח; טיפול בשפכים ובוצות עירוניים, חקלאיים ותעשייתיים; שימוש חוזר במים המטופלים; טיפול, סילוק ומיחזור של פסולת מוצקה (אשפה) עירונית, חקלאית ותעשייתית; שיפור תהליכי הייצור התעשייתי להפחתת מקורות זיהום אוויר, מים וקרקע.
 

 

מחפש מוסדות לימוד להנדסת הסביבה \ קלינטק ? כל הפרטים - במדור לימודים

ארועים