על ההבדלים בין סוגי ההכשרות והתארים

מערכת האתר

לימודי תעודה ומקצוע - לימודי תעודה מהווים אפשרות לרכישת מקצוע בזמן קצר יחסית, או להמשך התמקצעות לאחר תואר אקדמי. חלק מן המסלולים מיועדים להרחבת הסמכה או לפיתוח מקצועי, וחלקם באים לתת כלים חדשים בתחום מסויים המעניין אתכם. 

 

טכנאי - טכנאי הוא אדם בעל הכשרה להפעלה, להתקנה, לכוונון ולתיקון של מכשור טכנולוגי. עבודת הטכנאים מתייחסת להיבטים פרקטיים, פרטניים ועכשוויים של התחום שבו הם עוסקים ולמידת מקצועם אינה דורשת, על פי רוב, ידע קודם (לא דורשת, למשל, שליטה במתמטיקה). זאת בניגוד לעבודת המהנדסים שעוסקת בפיתוח ושכלול התחום, ועשויה לכלול מציאת דרכים להורדת התלות של הצרכן בטכנאים או בהקלת עבודתם של הטכנאים.

 

הנדסאי - הנדסאי הוא איש מקצוע בעל אוריינטציה טכנולוגית יישומית. הנדסאים משתלבים בכל תחומי התעשייה ומחזיקים בתפקידים מגוונים בהתאם להכשרתם, השכלתם וכישוריהם. הכשרת ההנדסאים מתבצעת במשך כשנתיים (ההכשרה במקצועות הבנייה - שנתיים עד שלוש). מקצוע ההנדסאי במתכונתו המקצועית קיים בעוד ארצות, אך נוצרו בישראל מספר וריאציות ייחודיות. הבולטים ביותר הם הנדסאים בתחום הבניה: הנדסאי בניין והנדסאי אדריכלות, כאשר הנדסאי האדריכלות הוא הייחודי מכולם. הייחוד שנוצר הוא בחוסר הבהירות הנוגע לסמכויותיו מצד אחד, ולעובדה שלא קיים למעשה מקצוע מקביל להנדסאי אדריכלות, באף מדינה אחרת מלבד בישראל.

 

מהנדס .B.Sc - בוגר במדעים (Bachelor of Science) התואר ניתן בשני תחומים: בהנדסה ובמדעים מדוייקים. כשהתואר ניתן בהנדסה הוא ארבע שנתי וכשהתואר ניתן במדעים הוא בדרך כלל תלת שנתי.

 

מהנדס B.Tech - בוגר בטכנולוגיה (Bachelor of Technology) זהו תואר בהנדסה הניתן על ידי מכללות אקדמיות שאינן מוסמכות להעניק תואר B.Sc.‎ בהנדסה. בישראל אין הבדל רשמי בין תואר B.Sc.‎ ארבע שנתי לתואר B.Tech.‎ וגם בוגר תואר זה יכול להירשם בפנקס המהנדסים כמהנדס. 

 

B.Arch.‎ - בוגר באדריכלות (Bachelor of Architecture) התואר ניתן באדריכלות והוא חמש שנתי

ארועים