מתי האירוע
06/04/2016 - 12:30 עד 17:30
היכן האירוע
כתובת:
בית אמות פלטינום, רחוב אפעל 25, קומה 9, קריית אריה פ"ת
אזור:
תל אביב והמרכז

פתרונות חדשניים לקידום הבטיחות בבנייה

ענף הבנייה והתשתיות הינו ענף עתיר סיכונים, חלק הארי של תאונות עבודה בתעשייה נגרם בענף זה. בעשורים האחרונים עובר הענף תמורות, אשר מעצימות את גורמי הסיכון, ביניהן ניתן למנות: עלייה מתמשכת בבנייה לגובה, קשי תקשורת ובקרת הבטיחות בפרויקטים גדולים מאוד (מגה-פרויקטים) מחד, ובפרויקטים קטנים מאוד מאידך, שימוש מוגבר באמצעי תיעוש הבנייה באתר, גידול בבניית תשתיות וריבוי של עובדים זרים ורב-לאומיים באתר הבנייה.

ע"פ ארגון העבודה הבינלאומי (I.L.O.), כ- 2 מיליון בני אדם מקפחים חייהם בזמן עבודתם מדי שנה. בישראל, למעלה מ-50% מכלל מקרי המוות בתאונות עבודה נגרמים בענף הבנייה והתשתיות. היקף ההשקעה בפעולות מתוכננות ומונעות בישראל, הוא נמוך במידה ניכרת ביחס למקובל בעולם המפותח. להשקעה בבטיחות יש השפעה ניכרת על סביבת העבודה של העובדים, ופועל יוצא מכך הוא שיפור בביצועי הבטיחות של כל צוות העובדים. בפתרונות חדשניים לקידום הבטיחות אצור פוטנציאל גבוה לצמצום הפגיעה בגוף ובנפש, צמצום באובדן ימי עבודה ולשיפור ביצועי הבטיחות בפרויקט.

יום העיון יכלול סקירת מצב הבטיחות בבנייה בישראל והצפי להתפתחותו, מגמות בינלאומיות בתחום, וסקירת פתרונות חדשניים בעולם ובישראל. המרצים הינם רגולטורים, מהנדסים בכירים, יזמים, חוקרים ומפתחים של פתרונות ושיטות חדשניות לבטיחות בבנייה.

מרכז יום העיון

פרופ"ח יגאל שוחט 

קהל היעד

מהנדסים אזרחיים, מהנדסי ביצוע, מנהלי פרויקטים, מפקחים, קבלנים, בונים ויזמים, סטודנטים להנדסת בניין, הנדסה אזרחית וסביבתית.

תכנית יום העיון  

שעה

נושא

מרצה

13:00 - 12:30

התכנסות והרשמה

 

13:15 - 13:00

דברי פתיחה

מהנדס דני מריאן- יו"ר האיגוד

עו"ד אליאב בן שמעון- מנכ"ל התאחדות בוני הארץ

13:45 - 13:15

בטיחות בבנייה בישראל- מגמות בהתפתחות הרגולציה בעולם ובישראל

מהנדסת ורדה אדוארדס- מפקחת עבודה ראשית, משרד הכלכלה

14:00 - 13:45

מחקר ופיתוח לקידום הבטיחות בבנייה

גב' רינה בודנקין M.PHA.- מנהלת קרן מנוף, הקרן למניעת תאונות עבודה

14:30 - 14:00

פתרונות חדשניים לקידום הבטיחות והגיהות בבנייה בישראל

מהנדס ישראל שרייבמן- מנכ"ל המוסד לבטיחות וגיהות

15:00 - 14:30

פיתוח ויישום טכנולוגיית מובייל בניהול הבטיחות והאיכות באתרי בנייה

מהנדס מתי רביבי- סמנכ"ל מו"פ Safe Guard

15:30 - 15:00

הפסקת קפה

16:00 - 15:30

ניתוח אירוע של יישום טכנולוגיית  מובייל באתר בנייה

אינג' אהוד שטרנהיים- מהנדס ראשי, אלקטרה בנייה

16:30 - 16:00

מידול אירועי כמעט ונפגע ופוטנציאל הסיכון שלהם בסביבת העבודה של עגורנים באתרי הבנייה

מהנדס גבי רביב, M.Sc.דוקטורנט ביחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון

17:00 - 16:30

ניהול בטיחות בבנייה: 80% תוצאות ב- 20% הוצאות

פרופ"ח יחיאל רוזנפלד- ראש המכון הלאומי לחקר הבנייה, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון

 

17:00 - 17:30

השקעה בבטיחות והשפעותיה על הבטיחות והאיכות- מחקר מתקף

פרופ"ח יגאל שוחט- ראש התוכנית לניהול הבנייה ומ"מ ראש המחלקה להנדסת בניין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

להרשמה לחץ כאן

 

סיווג
סוג האירוע:
לפרטים והרשמה