מתי האירוע
20/08/2023 - 12:00
היכן האירוע
כתובת:
רשות החדשנות
אזור:
כל הארץ

קול קורא להגשת תכניות מו"פ והרצה לקידום יכולות טכנולוגיות של תעשיות הייצור בענף הבנייה

רשות החדשנות, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון מזמינים חברות תעשייה, המייצרות מוצרים וחומרים לענף הבניה, להגיש בקשות לקבלת סיוע בתכניות מו"פ והרצה (פיילוטים) שמטרתן לתרום לשיפור ולייעול ענף הבנייה.

התוכניות המוגשות לקול קורא זה יעסקו בפיתוח והרצה של מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, הצפויים להביא לשיפור הפריון בענף הבנייה, ובכלל זה הגברת התיעוש, הארכת חיי המוצרים והתייעלות במשאבי הבנייה. על התכניות המוגשות במענה לקול קורא זה, להוות חדשנות בענף הבנייה, להדגים את הטכנולוגיה המוצעת ולייצר ערך משמעותי עבור החברה ועבור ענף יצרני זה בישראל.

 

לפרטים ורישום >>

 

סיווג
סוג האירוע: