מתי האירוע
19/03/2014 - 08:15 עד 17:00
היכן האירוע
כתובת:
מרכז הדרכה של המוסד לבטיחות ולגיהות במגדלי הים התיכון, בת-ים
אזור:
תל אביב והמרכז

קורס ממוני בטיחות בעבודה

מטרת הקורס:

הכשרת עובדים/מנהלים למילוי תפקיד ממונה על הבטיחות בעבודה והשלמת הידע לעובדים הממלאים תפקיד כזה.

הקורס מיועד:

למהנדסים ולבעלי תארים במדעי הטבע, הטכנולוגיה ודומיהם, בעלי שנתיים ניסיון במקצועם.
לטכנאים או הנדסאים בעלי שלוש שנות ניסיון במקצוע מיום סיום לימודיו (זכאות לתואר).

חריגים:

השכלה- שוות ערך לפי נוהל מפע"ר.
ניסיון - 3 שנים בבטיחות וגהות.
האישור החריג מתייחס לעניין ההשכלה בלבד ולא לניסיון.

תנאי קבלה:

על כל המועמדים, בכל רמות ההשכלה לעמוד לראיון בפני ועדת קבלה המורכבת מנציגי אגף הפיקוח האזורי של משרד העבודה ומח' הדרכה של המוסד לבטיחות.

תעודת גמר:

על מסיימי הקורס לעמוד בפני ועדת בחינה ("הסמכה") שבראשה נציגי אגף הפיקוח של משרד העבודה.
מסיימים שיעברו בהצלחה את הבחינה יוזמנו לקבל תעודה במועד שיקבע ע"י אגף הכשרה והדרכה.

משך הקורס מקומו ומועדיו:

36 ימי לימוד, שיתקיימו במתכונת של יום בשבוע (בימי ד' בד"כ), במרכז הדרכה של המוסד לבטיחות ולגיהות במגדלי הים התיכון, בת-ים. תאריך פתיחה מתוכנן: 19/03/2014 - סיום מתוכנן: 28/01/2015

שכר לימוד:

11,865 ₪ - המחיר כולל שכר לימוד, ספרות מקצועית, כלכלה, בחינות החניית פרוייקט, הפקת תעודת הסמכה ועוד. המחיר הנקוב לעיל, ישתנה במידה ויחול שינוי בתעריפי נש"מ והשרות להדרכה והשכלה ותעריפי הנסיעות המתפרסמים ע"י החשב הכללי של האוצר במועד קיום הקורס. בכל מקרה, יש לוודא הסדרת תשלום שכר הלימוד לפני תחילת הקורס.

שיטת הלימוד:

הרצאות, דיונים, תרגילים, סרטים מקצועיים, סיורים לימודיים במפעלים, הכנת תוכנית בטיחות שנתית כעבודת גמר.

הנחיה לעבודת גמר:
מדריכי המוסד יסייעו בביצוע עבודת הגמר ויתדרכו משתתפים עפ"י הצורך לקראת מבחן הסמכה זאת ללא תשלום נוסף.
ממונים שהוכשרו ע"י גורמי הדרכה אחרים יוכלו לקבל שרות זה תמורת תשלום. הקורס מבוסס על יום לימודים ארוך ומחייב נוכחות מלאה. שעות הלימוד: 17:00 - 08:15

נושאי הלימוד העיקריים:

 • בטיחות וגיהות בעיסוקים תעשייתיים אופייניים כריתוך, השחזה ובענפים השונים.
 • גידור מכונות בענפי המתכת, העץ ואחרים.
 • עבודות בניה והגנה מנפילות.
 • ציוד הרמה וכלי לחץ.
 • סיכוני חשמל והגנות מחישמול.
 • סיכונים כימיים וגהות תעסוקתית.
 • הובלת חומרים מסוכנים.
 • כיבוי ובטיחות אש.
 • תנאים סביבתיים (רעש, תאורה, אוורור).
 • הגורם האנושי.
 • ארגונומיה, הרמה נכונה.
 • הדרכת בטיחות.
 • סקר סיכונים ותוכנית בטיחות.
 • חוקים ותקנות הקשורים בבטיחות וגהות בעבודה.
 • המוסדות העוסקים בבטיחות ופיקוח בארץ.
 • שיטות ואמצעים לארגון וניהול הבטיחות (כולל תקן 18001).
 • שימושי מחשב - סדנת אינטרנט.

 

הרשמה:

בטלפון: 03-7715213 לפנות לאסתי או למזכירות האגף. כתובתנו: מגדלי הים התיכון, רחוב הים 2, בת-ים מיקוד 59303 כתובת E-Mail : esti@osh.org.il מספר פקס: 03-6593449

ביטולים:

הודעות ביטול בכתב יתקבלו עד 2 ימים לפני פתיחת הקורס. לאחר מועד זה יחוייב הנרשם בתשלום מחצית מעלות הקורס.
 

סיווג
סוג האירוע: