קישורים

מערכת האתר

 

מוסדות אקדמיים משרדי ממשלה ומוסדות ציבוריים  קישורי הנדסה אזרחית קישורי סביבה
קישורי תחבורה קישורי מיפוי וגיאו -אינפורמציה קישורי סטודנטים ספרות מקצועית מקוונת

 


מוסדות אקדמיים ללימודי הנדסה אזרחית וסביבה


הטכניון - הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
פקולטה מתחדשת בחזית הקידמה הטכנולוגית, בשירות החזון של תכנון והקמה של מערך תשתיות לאומיות מודרני  במדינת ישראל. לימודי הנדסה אזרחית בתשעה מסלולי לימוד שונים, ביניהם המסלול להנדסה אזרחית, הנדסת מבנים, ניהול ובנייה, הנדסת תחבורה, הנדסת משאבי מים וסביבה, הנדסת הסביבה ועוד ...

 

 

הטכניון - המסלול להנדסת הסביבה
המסלול להנדסת הסביבה משותף לשלוש פקולטות - הנדסה כימית והנדסת ביוטכנולוגיה ומזון והנדסה אזרחית וסביבתית. נושא הסביבה מהווה היום אחד ממוקדי ההתעניינות הציבורית החשובים בארץ ובעולם כולו. מקצוע הנדסת הסביבה עוסק בטכנולוגיות להפחתת זיהום ולמניעת הידרדרות באיכות סביבתו של האדם: המים; האוויר; הקרקע.

 

 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב - הנדסת בניין

המסלול להנדסת מבנים מכשיר את הבוגר לתכנן מבנים שונים החל מוילות מגורים ועד מגרדי שחקים. המבנים כוללים מבני מגורים, מבני משרדים, מבני תעשיה, מבני מסחר, אולמות בעלי מפתח גדול, הנגרים למטוסים, מיכלים לגרעינים גז ודלק, תחנות כוח גרעיניות וכו'. המסלול לניהול הבנייה מכשיר את הבוגר ללוות את הקמתם של כל המבנים המתוארים לעי בשיטות ניהול מודרניות ומתקדמות ביותר.
 
 
 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב - הנדסה סביבתית
בשנים האחרונות הולכת וגדלה המודעות לנושאי איכות הסביבה ואיתה מתגברים גם הפיקוח על גורמים מזהמים, אכיפת חוקים לשמירת איכות הסביבה ויישום טכנולוגיות מתקדמות לטיפול בזיהומי מים, אויר וקרקע. מטרת תוכנית הלימודים בהנדסה סביבתית היא להכשיר מהנדסי ומדעני סביבה בעלי ידע רב - תחומי להתמודדות עם הבעיות המורכבות של הזיהום הסביבתי.

 

 

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון - הנדסה אזרחית (.B.Tech)
המחלקה להנדסה אזרחית הוקמה בשנת 1996. המחלקה קיבלה הכרה בתואר B.Tech מהמועצה להשכלה גבוהה בשנת 2000 ואישור לרישום בפנקס המהנדסים בשנת 2001. המחלקה להנדסה האזרחית מכשירה את בוגריה לעיסוק בתכנון ובביצוע של מבנים ומערכות לצורכי התעשייה, מבנים ציבוריים ופרטיים.

 

 

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
מסלול הלימודים בהנדסת בניין במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, מיועד לענות על המחסור במהנדסי בניין במשק ובמיוחד להכשיר מהנדסי בניין בעלי ידע תיאורטי ויישומי בתחומי התכנון, הניהול והביצוע של עבודות בנייה. במחלקה שני מסלולי התמחות : מסלול להנדסת מבנים ומסלול להנדסת ניהול הבניה.

 משרדי ממשלה ומוסדות ציבוריים

משרד הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון ממונה על מגוון נושאים בתחום הכלכלי והאנושי. עיקר פעילות המשרד מתמקדת ביצירת התנאים הנאותים למתן פתרונות דיור הולמים לכלל האוכלוסייה. המשרד שם דגש על טיפול באוכלוסיות החלשות באמצעות מתן סיוע כספי ושימוש מושכל בדיור הציבורי, ומהווה גורם מרכזי לפיתוח אזורי, בעיקר באזורי עדיפות לאומית וביישובים חלשים מבחינה סוציו–אקונומית.
 
 
 

המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה הוקם בשנת 1989 בהחלטת ממשלה מס' 5 מיום 25/12/1988. המשרד פועל בשלוש רמות: ארצית, מחוזית ומקומית. ברמה הארצית : נושא המשרד באחריות לניסוחה של מדיניות ארצית משולבת וכוללנית, וכן לפיתוח אסטרטגיות, תקנים וקדימויות להגנת הסביבה.
 

 
 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
המערכת התחבורתית הינה תשתית משקית שמטרתה לאפשר קשר בין מוקדי פעילות שונים במדינה ומחוצה לה. ענף התחבורה הינו בעל זיקה וקשרי גומלין הדוקים עם ענפי המשק האחרים ובשל כך שילובו בתכנית הפיתוח של המשק, החברה והבינוי הסביבתי הינו מחוייב המציאות. פעילות ענף התחבורה ויעילותו נבחנות במידת תרומתן ליעדים הלאומיים והיענותן לצורכי המשק ותושבי המדינה.

 
 

משרד התשתיות הלאומיות
משרד התשתיות הלאומיות אחראי מטעם הממשלה למשק המים, משאבי הטבע, הביוב והפיתוח האזורי. המשרד מספק שירותים ומידע בנושאים : שימור אנרגיה, דלק, חשמל, גז טבעי, מחקר ופיתוח, התפלה וחיסכון במים, היערכות לרעידת אדמה וחיפושי נפט.
 

 
 

מנהל מקרקעי ישראל
מינהל מקרקעי ישראל הוא הגוף המנהל את קרקעות המדינה, והוא פועל על-פי חוק יסוד מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך-1960. המינהל מנהל את הקרקעות שבבעלות שלושה גופים : מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל, רשות הפיתוח. בניהולו של המשרד 93% משטחה של מדינת ישראל שהם 22 מליון דונם.

 
 
 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) אחראית מטעם הממשלה לאיסוף, עיבוד ופרסום מידע סטטיסטי על האוכלוסייה, הכלכלה והחברה בישראל. המידע הסטטיסטי משמש את משרדי הממשלה לקביעת מדיניות וכן לתכנון ולמעקב אחרי המגמות השונות בתחומים של חברה ואוכלוסייה, משקי בית ומשפחות, ממשל ושלטון, עבודה ושכר, כלכלה, סביבה והשוואות בינלאומיות.


 
 
שער המידע לרישוי ולבנייה
שער המידע לרישוי ולבנייה הוקם בעקבות החלטת ממשלת ישראל מחודש דצמבר 2006, שאימצה באופן חלקי את המלצות ועדת היישום של דו"ח ועדת זיילר, והטילה על מינהל התכנון במשרד הפנים שורה ארוכה של משימות חדשות בתחום הבנייה. בין משימות אלה הוגדר הצורך בהקמת אתר אינטרנט מרכזי בתחום הבנייה שירכז ויכלול את קוד הבנייה, מגבלות בנייה, מידע בדבר תשתיות ועוד.
 
 
 
 


קישורי הנדסה אזרחית

ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל
בשנת 1982 החלה פעילות בקרב חברי איגוד העצמאיים, חברי אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים, להקמת גוף עצמאי, שיאגד תחת קורת גג אחת את המתכננים העצמאיים, באמצעות איגודים ייחודיים למקצועות התכנון השונים, הכל מתוך צורך אמיתי להתמקד בטיפול בבעיות מקצועיות ייחודיות לכל איגוד ואיגוד מחד, וקידום נושאים כלליים, כלכליים ומקצועיים במסגרת הנהלה משותפת לציבור המתכננים העצמאיים מאידך.
 
 
 

American Society of Civil Engineers
The Pipeline Infrastructure Committee [PINS] of the American Society of Civil Engineers regularly considers issues pertaining to trenchless technology

 
 

 

 

איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות
איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות הינו הארגון המקצועי היציג של המהנדסים האזרחיים במדינת ישראל. האיגוד שהוקם בשנת 1998 מונה כ- 2,700 מהנדסים. האיגוד הינו עמותה עצמאית בלשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל שהינה הגוף היציג של המהנדסים בכל תחומי ההנדסה.

 

 
 

לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, היא הגוף המקצועי היציג של ציבור זה בארץ. מטרתה להוות גוף לאומי מרכזי, אשר מטפח ומקדם את המשק בתחומי ההנדסה, האדריכלות והטכנולוגיה, ובמקביל פועל לקידום המעמד המקצועי של המהנדסים והאדריכלים במדינה.

 

 

 קישורי סביבה

החברה להגנת הטבע
החברה להגנת הטבע היא עמותה ציבורית בלתי תלויה הפועלת שלא למטרת רווח, שנוסדה בשנת 1953 ומהווה את הארגון הסביבתי הוותיק והגדול בישראל ואחד הוותיקים בעולם. החברה להגנת הטבע מחברת אותך לטבע ולסביבה בישראל, כדי שנהנה ביחד מנופי הארץ ואוצרותיה הטבעיים, נשמור עליהם ונגדיל את השפעתנו כציבור על איכות חיינו.
 
 
 

אדם טבע ודין
אגודה ישראלית להגנת הסביבה (ע.ר.) הכוללת מדענים, עורכי דין, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים ‏למען קידום נושאי איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי בסדר היום הציבורי.‏ עמותת אדם טבע ודין הוקמה בשנת 1990 על ידי אנשי מקצוע מתחום המשפט, המדע והתכנון, במטרה להוות גוף מקצועי, בלתי תלוי, שייצג את האינטרס הציבורי בשמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור בישראל.

 
 
 

חיים וסביבה
"חיים וסביבה" - ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, מהווה מסגרת תומכת לפעילותה של התנועה הסביבתית בישראל. בארגון הגג חברים כ - 100 ארגונים מכל רחבי הארץ, הפועלים לקידום איכות הסביבה והחיים, בריאות הציבור ושינוי חברתי - סביבתי.

 

 
 

המכון הגיאולוגי
המכון הגיאולוגי הינו מוסד מחקר ממלכתי בתחום מדעי האדמה, הפועל במסגרת מינהל מדעי האדמה במשרד התשתיות הלאומיות. המכון הגיאולוגי פועל כיחידת סמך עצמאית המעסיקה כ-70 עובדים תקניים, כ-25 עובדים זמניים וכן 20-25 סטודנטים לתואר שני ושלישי.  בנוסף פועלים במסגרת  מחקר של מכון חוקרים ותיקים וכן חוקרים אורחים מהארץ ומחו"ל.

 

 
 


קישורי תחבורה

תחבורה היום ומחר
תחבורה בת קיימא נועדה לאפשר, לפרט ולחברה, לממש את צורכי הנגישות, תוך שימוש מושכל במשאבים המשותפים, לרווחת כלל האוכלוסייה והדורות הבאים ותוך שמירה על בריאות ובטיחות הציבור והמערכות האקולוגיות. תחבורה בת קיימא משולבת עם עקרונות תכנון שימושי קרקע המצמצם את צרכי הניידות וכמות הנסועה.
 

 
 

לוח תמרורים
הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) תש"ל (1970) ע"פ ק"ת 6201 מיום 13.10.2002
 
 
 

 

 

הנחיות לתכנון
הלשכה באמצעות יחידותיה מופקדת על גיבוש ויישום מדיניות כוללת של המשרד בכל התחומים בראיה מערכתית, בכל הקשור להיבטים הכלכליים והתקציביים. גיבוש ויישום המדיניות נעשה בשיתוף עם אגפי המשרד האחרים וכל הגורמים הרלבנטיים.

 

 

 

הנחיות להסדרי תנועה בסביבת מכשולי גובה
התנועה בדרכים מתאפיינת וכרוכה במבנה המרחבי - תלת מימדי. בנוסף למידות המקובלות של אורך ורוחב, יש חשיבות לא פחות קטנה - גם למידי הגובה.

 
 

 
 
 


קישורי מיפוי וגיאו-אינפורמציה

המרכז למיפוי ישראל
המרכז למיפוי ישראל הנו יחידת סמך מקצועית, הכפופה לשר הבינוי והשיכון, העוסקת בייזום, באפיון, בפיקוח ובבקרה של תהליכים ועבודות בתחום התשתיות הגיאודטיות והמיפוי.

 

 

 

govmap פורטל גיאוגרפי לאומי
אתר המפות הממשלתי הינו אתר מפות המרכז את מירב המידע הממשלתי אשר ניתן להביאו לידי ביטוי בצורה גאוגרפית. החזון - לאפשר לציבור גישה פשוטה באמצעות האינטרנט למידע גאוגרפי מקיף בזמינות גבוהה, מתוך שיפור שרות הממשלה לציבור וחיסכון בהוצאות הממשלה.

 

 

 

לשכת המודדים המוסמכים בישראל
לשכת המודדים המוסמכים בישראל היא אחת העמותות הוותיקות בישראל. הלשכה נוסדה בשנת 1946 והינה אגודה מקצועית, חברים בה מודדים שכירים ועצמאיים, בעלי משרדים. בלשכה חברים כ – 500 מודדים, מכל חלקי הארץ.

 

 

 קישורי סטודנטים

סיכומון - סיכומים בחינם לסטודנטים
אתר סיכומון נוסד בשנת 2010 במטרה לעזור לסטודנטים המחפשים חומר אקדמי יעיל ומפורט. כאשר החומר הנגיש ממוסד הלימודים בו את/ה לומד הינו מצומצם ולא ברור ובכדי למנוע חיפוש בים החומר המצוי ברשת הוקם אתר סיכומון, המאפשר שיתוף קבצים מכל המוסדות האקדמיים.

 

 

הפתק - פורטל הסטודנטים ללימודי הנדסה
האתר הוקם מתוך צורך שעלה למקום בו חומר לימודי מרוכז. לפיכך, מטרתו העיקרית של האתר היא עזרה לסטודנטים, בעיקר במסלולי ההנדסה, ע"י שיתוף ידע אקדמי. כאן באתר רוכזו כל הסיכומים/פתרונות שנכתבו על-ידי שותוף ידע אקדמי ושסטודנטים אחרים הסכימו לתרום.

 

 

מאגר הידע - שיתוף חומר אקדמי

מטרת המאגר לספק למחלקות במוסדות הלימודים השונים פלטפורמה לניהול חומר לימודי, הודעות, תמונות וקישורים בצורה הנוחה ביותר וללא מגבלות.

 

 

סף - ספריה לפרטי בנין, שרטוטים, קבצי אוטוקאד
אתר Saf הינו מאגר שיתופי וחופשי לאדריכלים ואנשי מקצועות הבניה. הדפים באתר נכתבים ונערכים על ידי הגולשים וניתנים לגישה חופשית.

 

 ספרות מקצועית מקוונת

בטון מזויין - עקרונות (ד"ר אברהם פיזנטי)
ספר זה נכתב עבור הלומדים בטון מזויין ועבור המשתמשים בו. מטרתו היא לעזור לקורא להבין מה שהוא מתבקש ומחוייב לעשות. ההבנה מקילה להמנע משגיאות.
 

 תוכנות למחשבון TI

TI-89

 
 

 

 
 

 

 


תוכנות מקצועיות
בינרית - בקרה וניהול פרויקטים
דקל - מאגר מחירים לענף הבנייה
קובוס - תכנון
Sivandesign - תכנון
ענבר - בקרה ותכנון רמזורים
Beamd \ Strap - תכנוןאתרים מובילים
 

יזמות נדל"ן ישראל
פורטל YNI הינו פורטל חדש וחדשני המספק תוכן ושירותים בעולם הנדל"ן בישראל. YNI הינו מיזם פרטי מקורי בנושאים תמ"א 38, קבוצות רכישה, פינוי בינוי, חברות בנייה, בנייה ירוקה ובנייה עצמית. הפורטל מאפשר לברר מידע וללמוד על תחום יזמות הנדל"ן בישראל ע"י מאמרים וכתבות, לברר על רכישת/השכרת דירות ובתים ממערת מידע ייחודית, להיכנס לפורומים מקצועיים מהתחום, למצוא בעלי מקצוע רלוונטיים וכו'.

 

Williams Form Engineering Corp
Has been a leader in manufacturing quality products for the Construction and Fastener Industries for over 80 years. Our construction products are divided into three main categories: Concrete Forming Hardware and Accessories; Rock and Concrete Anchor Bolts; and Post Tensioning Systems

 

פורום פיתוח אורבני ותשתיות בתפוז

ברוכים הבאים לפורום פיתוח אורבני ותשתיות !הפורום מאגד בתוכו מספר תחומים מרתקים הקשורים לפיתוחותכנון של ערים ואזורים, והוא עשוי לקרוץ לאנשים מתחום התכנון, ההנדסה, הבינוי והתשתיות, או כמובן לגולשים המתעניינים בתחומיםאלו.תחת המטרייה של "פיתוח אורבני ותשתיות" נעסוק במגוון רחב שלנושאים, ביניהם: פיתוח פיזי, כלכלי וחברתי של ערים או אזורים ;  פיתוח תחבורתי ועוד...

 

איטום - אינדקס איטום ישראלי, חומרי איטום
אדריכלות ובניה בישראל
אחוזת בית - הנדסה ובינוי
איטומן - איטום ושיקום מבנים
אלגן הנדסה - בדק בית
Green Tops - השקעה בטוחה באנרגיה ירוקה
פורטל פלאנט בילדינג - אדריכלות,עיצוב,בנייה
תל אביב במבט חדש
מכללות - לימודים בכל מוסדות הלימוד בישראל
מפרטי בינוי - "הספר הכחול"
שרותי מחשוב לבית ולעסקלוחות דרושים מומלצים

עבודה קלה - מנוע ייחודי לשליחת קורות חיים
"עבודה קלה" מוביל גישה חדשנית לקידום קריירה וחיפוש עבודה. האתר נועד למחפשי עבודה אקטיביים המעוניינים לחשוף את עצמם לחברות על פי תחום העיסוק שלהם ומרחב גיאוגרפי.היתרון בשימוש בכלי זה הוא האפשרות לשלוח קורות חיים ישירות לחברות פוטנציאליות, בנוסף ישנה אפשרות לשלוח גם לחברות השמה. דגש מיוחד הושם על חווית משתמש פשוטה ומהירה.

 

 

דרושים - רשת בלוגים למען צמצום האבטלה בישראל

 

 

 

 מעוניינים להוסיף קישור ? שלחו לנו מייל info@civileng.co.il

 

ארועים