מתי האירוע
29/09/2013 - 10:00 עד 17:00
היכן האירוע
כתובת:
רמת גן
אזור:
תל אביב והמרכז

רענון תקני תכן מבנים מבטון ופלדה

רכז הקורס:  ד"ר אדי ליבוביץ - יו"ר התא להנדסה סיסמית

 
מבוא:

תקני תכן מבנים מבטון מזוין ופלדה עברו בעשור האחרון שינויים ועדכונים, אשר פורסמו בסדרה של גיליונות תיקון ו/או רוויזיות כלליות.

שליטה והבנה של דרישות התקנים מחייב:

  • הבנה של הרקע ההנדסי המהווים את הבסיס לדרישות.
  • לימוד והכרה של דרישות התכן השונות.
  • יישום הדרישות באמצעות דוגמאות חישוביות ותכן של רכיבי שלד אופייניים.

הקורס יתמקד בתקנים הרלוונטיים לסוג הבניה המקובל בארץ, ובעיקר יעסוק בתכן של מבנים ורכיבים מבטון מזוין ופלדה, ויתבסס על דרישות התקנים הישראליים הרלוונטיים:

  • ת"י 466 - חוקת הבטון.
  • ת"י 413 - רעידות אדמה - תכן רכיבים מבטון מזויין.
  • ת"י 1225 - חוקת מבני פלדה.

 

מטרת הקורס:

 לרענן ולהעמיק את ההבנה של המהנדסים העוסקים בתכן של מבני בטון ופלדה לדרישות ולטכניקות החישוב המובאות בתקני התכן השונים.

במסגרת הקורס יוצגו הפרקים העיקריים של התקנים הרלוונטיים. ויכלול את הרקע, העקרונות ופירוט דרישות התכן. הקורס יכלול גם סקירה של טכניקות החישוב הנדרשות לצורך תכן של רכיבי שלד שונים המרכיבים את המבנה ההנדסי, וילווה בדוגמאות חישוביות מספריות מתאימות.

 

משך הקורס:

8 מפגשים בני 5 שעות סה"כ 40 שעות הדרכה

 

מועדי הקורס:

ימי ראשון תאריכים: 29.9.2013 ,6.10.13 , 13.10.13 ,20.10.13, 27.10.13 , 3.11.13 , 10.11.13 , 17.11.13 .

 

מיקום הקורס:

משרדי איגוד המהנדסים, מיקום מדויק יימסר בהמשך.

מפגש 1 - ת"י 466 חוקת הבטון - מבוא, מצבים גבוליים, דפורמציות, מגבלות תמירות, רוחב סדק, תנאי סיווג סביבתיים, עמידות באש.

מפגש 2 - ת"י 466 חוקת הבטון - תכן רכיבים למצב גבולי של הרס: כפיפה, כפיפה דו צירית, חתכים עגולים, חתכים לחוצים.

מפגש 3 - ת"י 466 חוקת הבטון גיליון תיקון 3 – גזירה: עקרונות התכן לגזירה, דרישות התכן, שלבי החישוב, דוגמאות חישוב.

מפגש 4 - ת"י 466 חוקת הבטון גיליון תיקון 3 – חדירה: עקרונות התכן לחדירה, דרישות תכן , שלבי החישוב, דוגמאות חישוב.

מפגש 5 - ת"י 413 עמידות מבנים ברעידות אדמה – תכן מערכות שלד מבטון מזויין – מסגרות: עקרונות התכן, אזורים רגישים, תכן קורות, תכן עמודים, דוגמאות חישוב.

מפגש 6 - ת"י 413 עמידות מבנים ברעידות אדמה– תכן מערכות שלד מבטון מזויין – קירות הקשחה: עקרונות התכן, אזורים רגישים, תכן קירות לגזירה, תכן קירות לכוח צירי ומומנט כפיפה, דרישות תכן, דוגמאות חישוב.

מפגש 7 - ת"י 1225 – חוקת מבני פלדה – עקרונות התכן, חומרים, תכן רכיבים בכפיפה.

מפגש 8 - ת"י 1225 – חוקת מבני פלדה – אמצעי חיבור ומחברים, תכן מחברי ברגים, תכן מחברי ריתוך.

 

  • הרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל
  • קרן ידע הנדסי אקדמי - לזכאי קרן ידע הנדסי אקדמי תינתן מלגה עבור ההשתלמות בהתאם למכלול הקריטריונים לשנת 2013.
  • אנו ממליצים להתעדכן במשרדי הקרן בדבר זכאותך טרם הרשמתך. 

 

להורדת טופס הרשמה לסיור לחץ כאן

כניסה לאתר האינטרנט של איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות לחץ כאן

סיווג
סוג האירוע: