מתי האירוע
09/12/2013 - 09:00 עד 13:00
היכן האירוע
כתובת:
משרדי איגוד המהנדסים רחוב אפעל 25 א.ת. קריית אריה פתח תקוה בית אמות פלטינום קומה 9
אזור:
תל אביב והמרכז

שימושים באגרגטים ממוחזרים לתשתיות ובנייה

 

על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, בישראל נוצרים כ 4- מיליון טונות של פסולת בניין מדי שנה (לא כולל עודפי עפר) שמתוכן, למעלה ממיליון טון מושלכים באופן פיראטי.
מעבר לנזק הסביבתי האדיר שנגרם הכולל: זיהום קרקעות ומים,פגיעה בשטחים פתוחים ויצירת מפגעים נופיים, הרי שפסולת הבניין הנה משאב כלכלי, מקור לחסכון בהוצאות כספיות ובמשאבים מתכלים בפרויקטי תשתית ובניה ולכן אין לראות בו מטרד אל משאב.

לאור העובדה שמרבית פסולת הבניין אינה מגיעה לאתרים המוסדרים ולמתקני המיחזור פוגעת במשק המחזור הישראלי המתפתח ובכך תורמת לבזבוז מיותר של חומרי גלם בתוליים ויקרי ערך, שעה שמדינת ישראל צפויה להתמודד בעוד שנים לא רבות עם מחסור כבד באגרגטים לבניה וסלילה.
למעשה היום, תעשיית מחזור פסולת הבניין יודעת למחזר קרוב ל- 95% מתכולת פסולת הבניין ולהפיק חומרי בנייה באיכות טובה ולא אחת באיכות העולה על חומרים טבעיים מקבילים ובכך יש לה הפוטנציאל לחסוך פעילויות של כרייה וחציבה ולצמצם את השלכת פסולת הבניין ברשות הרבים.

מדינת ישראל נמצאת בשנים האחרונות בתהליך מתקדם של שינוי חקיקתי והכנת תוכניות להסדרת ענף הפסולת המוצקה ולחיוב השימוש באגרגטים ממוחזרים בפרויקטי הבנייה השונים בארץ. הידע הקיים היום בקרב מתכננים, מהנדסים, מנהלי פרויקטים, יזמים וחברות מבצעות אינו מספיק עדיין על מנת לנצל ביעילות את הזמינות, האיכות והכלכליות של האגרגטים הממוחזרים בפרויקטי תשתית ובנייה.

בקורס זה נלמד את יתרונות האגרגטים הממוחזרים ונקנה ידע מקצועי בכל הנוגע להכרת הדרישות, ההסדרים, החקיקה והתקינה של התחום.

הנושאים עיקריים בהם ידון הקורס:

o פסולת בניין
o אגרגטים ממוחזרים - חקיקה תקינה ושימושים
o מכרזים וכלכליות בפרויקטים יישומיים - בהם השתמשו באגרגטים ממוחזרים
o דוגמאות מחו"ל לשימושים באגרגטים ממוחזרים

קהל היעד: • מנהלי פרויקטים • מהנדסי ביצוע • מתכננים • אדריכלים • יזמים

לתוכנית הקורס ולהרשמה לחץ כאן

סיווג
סוג האירוע: