מתי האירוע
08/12/2013 - 09:00 עד 13:00
היכן האירוע
כתובת:
חיים לבנון 42 תל אביב - מכון התקנים הישראלי אולם קציר
אזור:
תל אביב והמרכז

שיתוף הציבור בתכנון עירוני ואזורי

רקע כללי:
במאה ה- 21 ניכרת עלייה במידת מעורבות הציבור בתהליכי תכנון עירוני ואזורי. במדינות מפותחות בעולם תהליכי קבלת החלטות תכנוניות, ממשלתיות ומוניציפאליות, נעשות תוך כדי שיתוף הציבור. קיימות שיטות שונות ופרקטיקות רבות באמצעותן ניתן לשתף את הציבור בתכנון עירוני וסביבתי. המטרה העיקרית בשיתוף הציבור היא לחשוף את הידע של התושבים ולהטמיעו בתהליכי קבלת החלטות תכנוניות, כדי לייצר תוכניות טובות יותר וברות קיימא.
שיתוף הציבור, שהפך לחלק בלתי נפרד ממנגנוני התכנון במדינות מפותחות, נמצא בחיתוליו בישראל. לאחרונה נוספה דרישה לשיתוף הציבור במסגרת מכרזים של משרד הפנים. בעקבות כך, עיריות משקיעות יותר משאבים ומגדילות תקציבים לעריכת תהליכי שיתוף של התושבים בהכנת תוכניות אב ומתאר ובתכנון עירוני.

מטרות הקורס:
1. היכרות עם תחום שיתוף הציבור ועדכונים בהתפתחויות האחרונות.
2. הקניית מיומנויות הובלה וביצוע של תהליכי שיתוף ציבור.
3. היכרות עם הכלים והמתודולוגיות לשיתוף הציבור ואופן יישומם בשטח ובעבודה מול רשויות ותושבים.
4. היכרות עם הנעשה בארץ ובעולם בתחום שיתוף הציבור בתכנון.

נושאי הקורס
1. התפתחות המושג "שיתוף הציבור" ומטרות שיתוף הציבור
2. מתי ומדוע יש לשתף את הציבור בתהליכי קבלת החלטות בתכנון
3. התפתחויות תיאורטיות ופרקטיות בתחום שיתוף הציבור
4. הלכה למעשה - שיטות, טכניקות ופרוצדורות לשיתוף הציבור בתכנון
5. ניהול של ידע ומידע בתהליכי שיתוף
6. תמונת מצב שיתוף הציבור בישראל – בחינת מקרים והסקת מסקנות
7. כיצד משתפים את הציבור במדינות בעולם: אירופה, אוסטרליה, צפון ודרום אמריקה.

קהל יעד:
הקורס מיועד לאנשי מקצוע מתחום התכנון: מתכנני ערים, אדריכלים, גאוגרפים, יועצים סביבתיים.
הקורס מותאם לבעלי תפקידים ברשויות מוניציפאליות ובמשרדי ממשלה אשר נדרשים לתהליכי קבלת החלטות תכנוניות. בנוסף, מוזמנים לקורס תושבים ופעילים בארגונים סביבתיים וחברתיים אשר מעוניינים לקדם פיתוח בר-קיימא. 

 

לפרטים נוספים ולהרשמה לחץ כאן

סיווג
סוג האירוע: