מתי האירוע
25/06/2015 - 08:00 עד 13:00
היכן האירוע
כתובת:
"יפה לי" - מרכז לימודי ישראל יפה, גני יהושוע, שד' רוקח 80, ת"א
אזור:
תל אביב והמרכז

תיאום תשתיות בהקמת מערכות גז טבעי

רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ויועציה - חברת PB, מתכבדים להזמינך לכנס בנושא: "תיאום תשתיות בהקמת מערכת גז טבעי".
 
המעבר לגז טבעי כמקור אנרגיה מרכזי בישראל הוא פרויקט בעל חשיבות לאומית בשל יתרונותיו הכלכליים, הסביבתיים והמדיניים. מדיניות הממשלה תומכת בקידום השימוש בגז טבעי לתחנות כוח ואזורי תעשייה כבדה וכמו כן לתעשייה קלה ולמרכזי מסחר.
 
תכנית מתאר הארצית, תמ"א 37 שאושרה ע"י המדינה ב 2001 אשר מתווה את מערכת ההולכת הגז הטבעי תוכננה עם שיקולים עיקרים של איחוד תשתיות, הצמדות למעברי תשתית קיימים ומתכוננים, הצבת גבולות בטיחות ומניעת פגיעה בנוף. כעת עם פריסת רשתות החלוקה הפועלות ללא תוכניות מתאר ארציות גובר הקושי בפריסה עקב תיאום התשתיות.
 
מתוך כוונה לייעל תהליכים אילו ולקדם את פריסת רשת הגז הטבעי בישראל הוחלט לקיים יום עיון ובו ייבחנו ההיבטים ההנדסיים והסטטוטורים של תיאום התשתיות, יוצג הניסיון הנוכחי ויינתנו דוגמאות לבעיות ופתרונם בחו"ל.
 
מטרת הכנס: הצגת חשיבות תיאום תשתיות במערכת גז טבעי
 
קהל היעד: מתכנני מערכות גז טבעי, יועצי גז טבעי, יזמים ובעלי רישיונות.
 
הכנס יתקיים ביום חמישי, 25.6.2015, בין השעות 08:30-13:00,  ב"יפה לי" מרכז לימודי ישראל יפה, גני יהושע, פארק הירקון, שד' רוקח 80, תל אביב. 

​לפרטים נוספים לחץ כאן

סיווג
סוג האירוע: