BAVELAPP

  • מעקב עבודה באתרי בניה הוא נושא אפור אך חשוב באותה מידה, תיעוד לקוי אחראי לאובדן של המון כסף בחריגים, חומרים ותיקונים.
  • אם נודה על האמת, תיעוד עבודה היא אחת המשימות האפורות והלא נעימות, בין השטח התובעני לשעות והאחריות הגדולה, אין זמן ואין סבלנות לצלם ולכתוב, למלא יומני עבודה מפורטים בסוף כל יום.
  • כשיושבים לסגור חשבון , להגיש חריג ולתכנן עבודה כל פיסת מידע חשובה.
  • BAVEL היא מערכת מבוססת ענן שמאפשרת תיעוד, שיתוף ובקרה של הפעולות בשטח.
  • התוכנה בנויה כך שלכל פעולה שדורשת תיעוד יש תכונה ייעודית שמאפשרת שמירת מידע דיגיטלי באותו הרגע, עם הנתונים החשובים כך שיישמר נוח לשליפה ועבודה בכל זמן. מכאן המידע עובד ללוח השיתוף, וכך כל הצוות מעודכן בכל פעולה.
  • אנחנו יודעים שכל צוות פועל בצורה שונה, ויש צוותים שפחות מתקשרים ומשתפים. לטעמנו, שיתוף משפר את עבודתו של כל צוות, ולכן נתונים שעוברים בזמן אמת, נשמרים, ומאפשרים בהמשך שליפה מהירה  - מקלים את העבודה המשותפת על כולם. 
  • התיעוד מתבצע דיגיטלית, ניתן להפיק יומן עבודה יומי וניתן להפיק דוחות של שעות עבודה, חומרים, חיתוך מדויק של כל הפעולת שבוצעו באזור מסוים או ע"י קבלן מסוים, חריגים, בטיחות ועוד.
  • כל התקדמות מצריכה שינוי והתרגלות, יחד עם זאת קשה יותר להתרגל לדברים שלא באים לנו בטבעיות. לכן השקענו מחשבה וכסף רב בתכנון המערכת כך שכל פעולה תהיה קצרה ונעימה והמערכת תראה מוכרת וידידותית. בסביבת העבודה האינטנסיבית והתחרותית שלנו חשוב שנקל על עצמנו ועדיין נשתפר במבחן התוצאה.

לפרטים:  yogev@bavelapp.com

www.bavelapp.com