לפני כחצי שנה פתחנו בשעה טובה במחלקה להנדסה אזרחית באוניברסיטת אריאל את המסלול לניהול הבנייה

כחלק מפעילות מועדון יזמות הנדל"ן ומרכז הסימולציות באוניברסיטת אריאל, נערך בתאריך 29.4.8 יום סימולציות לראיונות עבודה בשיתוף CivilEng.

המהנדס חיים קליין, מהמחלקה להנדסה אזרחית באוני' אריאל פיתח בורות חלחול חדשנים היכולים להחדיר מי גשמים לשכבות קרקע עמוקות יותר ממה שקיים היום וכן פיתח בורות נוספים לפתרונות מגבלות שטח כגון: אגירה זמנית של נפחים חריגים, בור עם תא לטיהור המים טרם החדרתם לאקוויפר, בור חלחול משולב עם קולטן ניקוז רחוב ועוד