במשך שנות פעילות המט"ש כמט"ש אקסטנסיבי, הצטברה בבריכת האוורור והשיקוע בוצה אשר הפחיתה את הנפח הפעיל של הבריכה...