הכנס כלל עדכונים וחידושים בכל הקשור לתכנון המיגון בישראל

 

הנדסה - קירות מגן כנגד פיצוץ - BLAST WALLS

קירות מגן הם מונח כולל לאלמנטים ורטיקליים המיועדים להגנה. ההגנה יכולה להיות בפני גלישת קרקע , הגנה אקוסטית , הגנה ממעבר אש, הגנה מירי, הגנה מהדף פיצוץ ועוד...

שיפורי מיגון הם דרכים לחזק קירות קיימים כנגד הדף, לקבלת מרחב מוגן דירתי או לחיזוק קירות של מבני ציבור.

בשנות התשעים, כאשר אנשים הגישו לרשויות המקומיות בקשה להיתר להרחבת הדירה הייתה דרישה מהרשויות לקבל פטור מפיקוד העורף להקמת ממ"ד.