מכללת נתיבים
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
אזור: 
כל הארץ, תל אביב והמרכז
תאריך: 
18/06/2019
מכללת נתיבים
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
אזור: 
תל אביב והמרכז
תאריך: 
19/03/2019
מכללת נתיבים
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
אזור: 
כל הארץ, תל אביב והמרכז
תאריך: 
20/12/2018
מכללת נתיבים
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
אזור: 
תל אביב והמרכז
תאריך: 
13/08/2018 עד 14/08/2018
נתיבי ישראל
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
תואר: 
הנדסה אזרחית/בניין
אזור: 
תל אביב והמרכז
תאריך: 
31/07/2018
מכללת נתיבים
הסמכה: 
קורסים מקצועיים
תואר: 
הנדסה אזרחית/בניין
אזור: 
כל הארץ, תל אביב והמרכז
תאריך: 
25/06/2018 עד 02/07/2018
תחום: 
הנדסת מבנים
סוג האירוע: 
יום עיון
מתאריך: 
25/06/2018 - 09:00 עד 02/07/2018 - 14:00
אזור: 
כל הארץ, תל אביב והמרכז
תחום: 
הנדסה אזרחית
סוג האירוע: 
יום עיון
מתאריך: 
19/06/2018 -
09:00 עד 15:00
אזור: 
תל אביב והמרכז
תחום: 
הנדסה אזרחית
סוג האירוע: 
יום עיון
מתאריך: 
31/05/2018 -
09:00 עד 15:30
אזור: 
תל אביב והמרכז
תחום: 
הנדסה אזרחית
סוג האירוע: 
יום עיון
מתאריך: 
30/01/2018 - 08:30 עד 15/03/2018 - 15:00
אזור: 
תל אביב והמרכז