מסמך פנימי של משרד הבינוי והשיכון מפרט באופן נדיר את 502 השלבים שדרושים לבניית שכונה חדשה ומצמיד להם לוח זמנים. למהלכים שמקדם שר האוצר יש סיכוי לקצר את התהליך

מאת: אביב גוטר