הקשר בין מהנדסים ומתכננים בתחום הבנייה והתחבורה - לבין מערך תחנות קבע של GPS במדינת ישראל. מדוע הוא כל כך חשוב ?...