ManageIT -E.O.M - תוכנה לניהול המשרד ההנדסי בענן

ManageIT -E.O.M, Engineering Office Management הינה תוכנה לניהול המשרד ההנדסי בענן, מיועדת למנהלי פרויקטים, אדריכלים ולמשרדי מתכננים ויועצים מתחום ההנדסה האזרחית כמו: קונסטרוקציה, חשמל, תברואה, מעליות, מזוג, בטיחות וכולו.

התוכנה אופיינה מחדש על בסיס הגרסה הקודמת שבשימוש מאז תחילת שנות ה 90 ונכתבה בטכנולוגיות המתקדמת ביותר על בסיס התנסות והכרות עמוקה עם הצרכים של משרדים הנדסיים במגוון תחומים בענף הבניה.

לתוכנה תעודת רישום של רשות המיסים.

התוכנה מנהלת את הפעילות של המשרד ההנדסי בפרויקטי החברה בראייה פרויקטאלית מההיבטים המרכזיים הבאים:
 

 • ניהול המשרד - ניהול לקוחות וכל אנשי הקשר בפרויקט - יועצים, קבלנים וספקים, ניהול עובדים כולל תעריף שעה, הסכם שעות לעובדים ,דווח שעות נוכחות ,ניהול אירועים ותזכורות ,ניהול מטלות ,תכנון עבודה ניהול מסמכים ,קופה קטנה.
 • ניהול פרויקטים - ניהול פרויקטים במחלקת התכנון ובאתר הבניה - נתונים כלליים אודות הפרויקט, ניהול סטטוס פרויקטים, ניהול דווחי שעות לעובדים ופרויקטים, כולל עלות שעות בפרויקט ,ניהול ומעקב תכניות בתכנון לפי פרויקטים, מהדורות, סטטוס, הפצת תוכניות וקבצים לכל הגורמים בפרויקט ,ניהול שינויים בתוכניות לפי פרויקטים, מעקב ש"ע, גורמים לשנויים וניתוחם ,ניהול מעקב תוכניות נכנסות מיועצים אחרים ,ניהול מעקב תוכניות ומהדורות מתקבלות ונמסרות לקבלן באתר הבניה .
 • ניהול חוזים וחשבונות בפרויקטים - ניהול ובקרת חוזים בפרויקטים מוזמנים וקבלני משנה, בכל השיטות (אחוז, קבוע, שעות, מטבע זר, כמות מחיר, כללי) שירותים חלקיים, תעריפים, מדדים, מטבעות.
 • ניהול ובקרת חשבונות עסקה בכל השיטות עפ"י התקדמות ביצוע השירותים החלקיים, כולל תחשיבי התייקרויות הצמדות וחישובים אוטומטיים של חשבונות ותקבולים על בסיס מדדים וסוג מטבע בחוזה.
 • מעקב גביה, ניהול מסמכי הנה"ח, חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה, קבלה.
 • בקרה תקציבית - בקרת יתרת חוזים, בקרת תשלומים ,הקצאת שעות, רווחיות.

מובנה בתוכנה - הפקת דו"חות, סינונים, שאילתות, חיפוש ומיון, שליחת מיילים מתוך התוכנה.

 

מאפיינים כלליים

 • התוכנה הינה תוכנת ענן (Cloud) מבוססת Web, הפועלת במתכונת Client / Server. .
 • התוכנה פועלת און-ליין וניתנת להפעלה מכל מחשב בעל חיבור אינטרנט, מכל מקום בגלובוס.
 • התוכנה מפיקה דוחות רבים בכל נושא וחתך ובפורמטים שונים.
 • התוכנה פועלת בכל מערכות ההפעלה הקיימות (Android, iOS, Windows)..
 • התוכנה פועלת בכל פלטפורמות המחשוב הקיימות (שולחני, נייד, טאבלט וסמארטפון).
 • התוכנה כוללת מנגנון אבטחה רב שכבתית ומנגנון ניהול משתמשים והרשאות.
 • התוכנה אינה מצריכה התקנה של חומרה מיוחדת ו/או תוכנה מיוחדת.
 • התוכנה מאפשרת התממשקות לחשבונות עסקיים (Microsoft/Google).
 • בתוכנה קיים מנגנון להסבת נתונים שנצברו במערכות מידע אחרות או במדיה אחרת והתאמתם ל   ManageIT, המשמעות הינה מעבר מהיר לתוכנה החדשה מהיבטי רציפות והמשכיות !