ניהול סיכונים בפרויקטי בנייה ותשתיות

ידע, כלים ומיומנויות מתקדמות לזיהוי, ניתוח והערכת סיכונים בפרויקטי בינוי ותשתיות

הסטטיסטיקה בארץ ובעולם מראה כי כמעט כל פרויקט מורכב וכל שכן מגה פרויקט, איננו עומד בלוחות הזמנים וחורג מהתקציב המקורי. הספרות המחקרית* מצביעה על חריגה בתקציב בכ-90% ממגה פרויקטים. בהערכה גסה, על פי ממצאי מחקרים** בתחום, החריגה הממוצעת בתקציב פרויקטי מבנים היא לפחות 15% ובפרויקטי תשתיות החריגה גבוהה אף יותר. ניתן וצריך לצמצם את החומרה וההסתברות של חלק מן הסיכונים. 

תפקידם של מקבלי ההחלטות הוא לנהל את הסיכונים מתוך הבנה שאי אפשר להגיע למצב של "אפס סיכון".
ניהול נכון יחד עם קבלת החלטות על בסיס ניהול הסיכונים, מגדילים את הסיכוי לסיום הפרויקט במועד, בתקציב ובאיכות המבוקשת. בנוסף, פרויקטי תשתיות ובינוי דורשים חשיבה ייחודית והתמקצעות נפרדת לצורך קבלת החלטות אסטרטגית ובחירת החלופות הנכונות ביותר להשגת היעדים הספציפיים.

קורס ייחודי זה, בשיתוף חברת סולברג ייעוץ, מיועד לסייע למשתתפים בגיבוש דרכי פעולה והתמודדות עם סיכונים בתחומי התשתיות והבינוי.

* מחקר שבוצע באוניברסיטת Aalborg בדנמרק 
** מתוך "גורמים שורשיים לחריגות בתקציב של פרוייקטי בנייה" , המכון הלאומי לחקר הבנייה
 

מטרות הקורס

  • היכרות עם תהליך ניהול סיכונים – כולל היכרות עם מודלים לזיהוי ניתוח והערכת סיכונים  
  • הרחבת הידע והתמקצעות בניהול סיכונים בתחום התשתיות והבינוי 
  • קבלת ארגז כלים לניהול סיכונים בפרויקט תשתיות ובינוי
  • כלים לזיהוי ואיתור סיכונים בפרויקטי תשתיות ובינוי, לאורך כל שלבי הפרויקט, תוך אבחנה בין סוגי הפרויקטים השונים
  • ניתוח הסיכונים ויישום המודלים השונים והתמקצעות בתחום
  • ניתוח תהליכי קבלת החלטות אסטרטגיות ובחירת חלופות נכונות להשגת יעדים
  • יצירת פלטפורמה לנטוורקינג, ללמידת עמיתים ולהחלפה ולשיתוף ידע

נושאי לימוד

מושגי יסוד -  הגדרת הסיכון וסוגי ההתמודדות, סקירת מודלים עיקריים לניתוח סיכונים.
סיכונים בפרויקטי תשתית ובינוי – ניהול סיכונים בפרויקטים מורכבים ורב-תחומיים. בעת בחינת הסיכונים בפרויקטי בניה ותשתיות יש לבחון את מכלול הסיכונים באופן שוטף בניתוח אנליטי, למשך חיי הסיכון והשפעותיו העתידיות על הפרויקט. זיהוי סיכונים פוטנציאלים לקידום התכנון (לרבות תכניות סטטוטוריות) וגיבוש תכנית לצמצום סיכונים/ איתור חלופות.
סיכונים מכרזיים -  זיהוי וניתוח סיכונים בשלבי מכרז, התאמת המכרז לעבודה הנדרשת, סוגי מכרזים, בניית תוכנית עבודה להקטנת הסיכון. 
ניהול סיכונים בלוחות הזמנים – מהו לוח זמנים ומה מכיל, סוגי לוחות זמנים, מושגים מרכזיים בלוחות זמנים, תפקיד לוח הזמנים ושלביות בחיי הפרויקט, כלי עבודה ותצוגה בלוחות זמנים, סיכונים וחסמים בלוחות זמנים סוגי סיכונים ( דוגמא ומקרה בוחן), מרווח ביטחון, השלכות של סיכונים שמומשו, דרכי התראה והתמודדות בלוחות זמנים
סיכוני תביעות – זיהוי וניתוח סיכונים אפשריים בתביעות קבלנים בפרויקטי תשתית ובינוי, תוך ניתוח דוגמאות והצגת פתרונות וחלופות אפשריים כבר בשלבי היזום והתכנון של הפרויקט.
תיעוד פרויקטים – ניהול ידע ומסמכים למזעור ההוצאות הכספיות של הפרויקט.
ניתוח מקרי בוחן – זיהוי סיכונים, ניתוח ונטרול הסיכונים.

התנסות מעשית לאורך הקורס כולו.
המפגשים יכללו ניתוח דוגמאות רלוונטיות של סיכונים בפרויקטים ויתקיים דיון קבוצתי בין משתתפי הקורס לצורך ניתוח מעמיק ועיבוד החומר הנלמד. שילוב הידע התאורטי וניתוח דוגמאות רלוונטיות בתרגול המעשי, יובילו את המשתתפים לניהול יעיל ותהליך קבלת החלטות אפקטיביים יותר.
 

קהל יעד

מנהלי פרויקטים, מתכננים ויועצים, מנהלים בכירים במגזר הממשלתי ובחברות תשתיות ובינוי לאומיות ועירוניות, סמנכ"לים, מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות פיתוח תשתיות ובינוי, מהנדסי עיר, מנהלי יחידות רכש ומנהלי פרויקטים בתחומי בינוי ותשתיות ברשויות מקומיות, חברות כלכליות, נציגי ועדות מקומיות לתכנון ובנייה, גורמי תכנון וביצוע ברשויות ועוד.

ניהול מקצועי

שי סולברג מייסד ומנכ"ל סולברג ייעוץ בעל ניסיון עשיר של כשלושה עשורים במגה פרויקטים של תשתיות לאומיות ובינוי. שימש כסמנכ"ל בנתע (רכבת קלה תל אביב) במשך 12 שנים. שי משמש כיועץ למשרדי ממשלה וגופים ציבוריים רבים, שימש כמרצה באקדמיה במשך שנים רבות וכיועץ ועדות ציבוריות רבות. חבר לשכת עורכי הדין בישראל, בעל תואר ראשון במשפטים ובכלכלה, ותואר שני במנהל עסקים.

לפרטים והרשמה

הטבת רישום מוקדם 10% הנחה לנרשמים עד חודש לפתיחת הקורס.
הטבת חבר מביא חבר נרשמים יחד ומקבלים 10% הנחה כל אחד!
להורדת סילבוס

למידע נוסף ויצירת קשר