מתי האירוע
04/03/2018 - 08:30 עד 16:00
היכן האירוע
כתובת:
במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42, תל אביב.
אזור:
תל אביב והמרכז

איך למנוע את האסון הבא? מפגש חשיפה לתקן החדש בעולם התעסוקה ISO 45001

התקן הבינלאומי 45001 ISO נכתב ע"י ועדה טכנית של ISO במשך כ- 4 שנים במטרה לטפל בבעיה של תאונות ופגיעה בבריאות בעבודה. התקן נכתב לראשונה ויפורסם באנגלית בפברואר 2018. מטרת כתיבתו להכין תקן בינלאומי שיחליף את התקן הזמני שנכתב בזמנו ע"י נציגי מדינות רבות בעולם 18001 .OHSAS התקן החדש 45001 ISO שונה באופנים רבים מהתקן 18001, אך נכתב בהתאמה למבנה האחיד המוכתב לכלל תקני הניהול (ע"י ISO)  ומאפשר פיתוח מערכת ניהול הבטיחות ובריאות בתעסוקה (בב"ת) באותם כלים ממהדורת 2015 של תקני מערכת ניהול סביבתי ומערכת ניהול איכות. בכתיבת התקן נלקחו בחשבון התקן 18001OHSA , הנחיות ארגון העבודה הבינלאומיISO , תקנים לאומיים והסכמים בינלאומיים.

התקן לניהול בב"ת 45001:2018ISO  מפרט דרישות שיאפשרו לארגונים לפתח וליישם מדיניות ומטרות שיביאו בחשבון את דרישות החוק ומידע לגבי הסיכונים לעובדים ולבעלי זיקה.

 

מטרות המפגש

  • במהלך המפגש נציג לארגונים את הרכיבים של מערכת הניהול בב"ת החדשה.
  • סקירת סעיפי ISO 45001:2018 ומשמעותם וההבדלים מול תקן OHSAS 18001:2007.
  • סקירת תהליך המעבר להתעדה לתקן החדש.
  • המפגש יסייע לארגונים לבצע את תהליך המעבר לתקן החדש בצורה מיטבית ובהשגת מטרותיו.

 

למי מתאים התקן?

התקן מתאים ליישום לכל סוג וגודל ארגון. יישום מוצלח של התקן והתעדת הארגון לתקן זה על ידי מכון התקנים, יכולה לשמש את הארגון להראות לעובדים ולבעלי זיקה חיצוניים שהוא אכן מקיים מערכת נאותה לניהול הבטיחות ושומר על העובדים, על שלומם ובריאותם, כולל קבלנים.

 

למי מיועד המפגש?
 

מנהלים בארגונים השואפים להציג כלפי חוץ ופנים קבלת אחריות על העובדים, על שלומם ובריאותם.

מנהלי מערכת ניהול בב"ת, ממוני בטיחות וכן ליועצים.

 

מרצה המפגש: מרים שלום, M.sc מרכזת תחום בטיחות באגף איכות והסמכה, מכון התקנים הישראלי.

חברה בוועדת ISO הבינלאומית לכתיבת התקן.

 

איפה ומתי?

נפגשים ביום ראשון, י"ז באדר תשע"ח, 04.03.2018, בין השעות: 16:00 - 08:30.

במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42, תל אביב.

סיווג
סוג האירוע:
לפרטים והרשמה