אלקטרה בע"מ מסכמת שנת צמיחה נוספת

אלקטרה בע"מ מסכמת שנת צמיחה נוספת: ההכנסות צמחו בכ- 12% לכ-3.92 מיליארד שקל; הרווח מפעולות נמשכות בשנת 2014  טיפס בכ-29% לכ-127.2 מיליון שקל.

ברבעון הרביעי של שנת 2014 טיפסו הכנסות אלקטרה כ- 15% לכ-1.07 מיליארד שקל, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל בכ-23% לכ-30.4 מיליון שקל;

צבר העבודות  של הקבוצה עלה לכ-8.7 מיליארד שקל

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 63.5 מיליון שקל

איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה בע"מ: "אלקטרה בע"מ מסכמת שנה מוצלחת, עם צמיחה בהכנסות וברווחים, המבטאת את הצלחת האסטרטגיה המיושמת על ידי החברה בשנים האחרונות להגדלת מקורות ההכנסה שלה ולהרחבת מעגל הלקוחות הפוטנציאליים לאורך כל שרשרת הערך. בשנה האחרונה הרחבנו את פעילות הקבוצה  ורכשנו שלוש חברות מובילות בתחומן - קלאוס ישראל, המתמחה בתחום החניה האוטומטית, חברת דנקו, המתמחה בתחום עבודות גמר, ובאנגולה רכשנו את נציגות OTIS מעליות המתמחה בשרות והתקנת מעליות ודרגנועים . צבר העבודות של הקבוצה, שאינו כולל את זכייתנו במכרז הרכבת המהירה לירושלים שהיקפו כ-760 מיליון שקל, יחד עם פעילות הזכיינות שבמסגרתה אנו מקימים פרוייקטים גדולים שיבואו לידי ביטוי בעתיד הלא רחוק – מבטיחים את המשך הצמיחה בפעילות וברווחים גם בשנים הבאות".

 

קבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר,  ממשיכה את מגמת הצמיחה בעסקיה ומסיימת את שנת 2014 עם עלייה בהכנסות וברווחים. הקבוצה סיימה את שנת 2014 עם  עלייה של כ-12% בהכנסותיה לכ-3.92 מיליארד שקל,לעומת כ-3.51 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה נבע מגידול בהכנסות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ובמגזר שירות, אחזקה וסחר.הגידול בהיקפי פעילותה של אלקטרה בע"מ מתבטא גם בצבר העבודות של הקבוצה, שהמשיך לגדול , והגיע לכ-8.7 מיליארד שקל, לעומת כ-8.2 מיליארד שקל בסוף שנת 2013. יצוין, כי נתון זה אינו כולל את הזכייה במכרז הרכבת המהירה לירושלים בחודש פברואר 2015, בהיקף של כ-760 מיליון שקל.

הרווח התפעולי של אלקטרה בע"מ בשנת 2014 עלה בכ-12% לכ-208.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-187.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, סיימה החברה את שנת 2014 עם גידול של כ-29% ברווח מפעולות נמשכות שעלה לכ-127.2 מיליון שקל, לעומת כ-98.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בשנת 2014 הסתכם בכ-124 מיליון שקל, לעומת כ-147.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה מהכנסה שנרשמה אשתקד בסך של כ-54.5 מיליון מפעילות שהופסקה המיוחסת למכירת חברת דוויס הבלגית. בנטרול רווח זה, כאמור, נרשמה עלייה ברווחי אלקטרה.

ברבעון הרביעי של 2014 רשמה אלקטרה בע"מ עלייה של כ- 15% בהכנסותיה לכ-1.07 מיליארד שקל,לעומת כ-930.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה ממרבית מגזרי הפעילות של החברה ובעיקר מגידול בהכנסות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ובמגזר שירות, אחזקה וסחר.   

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2014 גדל בכ-21.3% לכ-55.8 מיליון שקל, לעומת כ-46 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2013.

בשורה התחתונה, סיימה קבוצת אלקטרה בע"מ את הרבעון הרביעי של שנת 2014 עם גידול של כ-23% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בחברה לכ- 30.4 מיליון שקל, לעומת כ-24.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מבחינת החלוקה למגזרים בשנת 2014, הסתכמו ההכנסות במגזר הפרוייקטים למבנים ותשתיות בישראל לכ-2.65 מיליארד שקל, גידול של כ- 15%, לעומת כ- 2.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר עלה בכ- 25% לכ-121.7 מיליון שקל, לעומת כ-97.1 מיליון שקל בשנת 2013. הגידול בהכנסות וברווח התפעולי במגזר זה נבע בעיקר מגידול בפעילות חברת אלקטרה בניה ופעילות המערכות האלקטרו מכניות.

במגזר השירות, האחזקה והסחר, הכולל, בין היתר, את הפעילות בתחום ה-Facility Management, נרשמו בשנת 2014 הכנסות בהיקף של כ- 1.01 מיליארד שקל, גידול של כ- 12% לעומת כ- 904 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול במרבית הפעילות במגזר. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בכ- 101 מיליון שקל, לעומת כ-105 מיליון שקל בשנת 2013. הירידה נובעת בין היתר מעדכון הפרשה בגין מלאי איטי בסך של כ-5 מיליון שקל בתחום הסחר.

מגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, הניב לחברה בשנת 2014 הכנסות בהיקף של כ-35.9 מיליון שקל, גידול של כ- 24.8% בהשוואה לכ-28.8 מיליון שקל בשנת 2013. הרווח התפעולי של המגזר בשנת 2014 עלה לכ- 5.5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-7.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר ההכנסות נבעו מהכנסות דמי שכירות בגין נדל"ן מניב המיוחסות למגדל אלקטרה, שאחזקותיה בו נמכרו על ידי החברה.

הכנסות מגזר פרוייקטים למבנים ותשתיות בחו"ל בשנת 2014 הסתכמו בכ-235.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-298.5 מיליון שקל בשנת 2013. הירידה נובעת מקיטון בהיקפי הפעילות של הקבוצה באירופה  ומסיום מספר פרויקטים גדולים בניגריה. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בכ-23.6 מיליון שקל, לעומת כ-28.5 מיליון שקל בשנת 2013. הירידה נובעת, בין השאר, מרווח חד פעמי בהיקף של כ- 4 מיליון שקל שרשמה החברה בשנת 2013 מהכרה במוניטין שלילי שיוחס לכניסה לפעילות באנגולה.

ממאזנה של אלקטרה בע"מ עולה, כי החברה נהנית מנזילות גבוהה. נכון ל-31 בדצמבר 2014, יתרות המזומנים והשקעות, מזומן מוגבל ופקדון נאמנות הסתכמו לסך של כ- 538.5 מיליון שקל. יצויין, החברה השלימה בהצלחה במאי 2014 ובפברואר 2015 שתי הנפקות של איגרות חוב, בהיקף כולל של כ-420 מיליון שקל. עוד עולה מהמאזן, כי ההון של החברה, נכון לסוף חודש דצמבר 2014, הסתכם בכ-850.2 מיליון שקל.

קבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר, נחשבת לאחת הקבוצות הקבלניות המובילות בישראל. הקבוצה פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, ב-5 מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בארץ; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל; שירות, אחזקה וסחר; פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, ומגזר הזכיינות. 

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר