מתי האירוע
05/03/2014 - 10:00 עד 19:30
היכן האירוע
כתובת:
גני התערוכה תל אביב
אזור:
תל אביב והמרכז

בחינת רישוי לאדריכלות

נושאים ומתכונת לבחינה לרישוי באדריכלות שתערך ביום 5.3.14:

חקיקה ותקנות :

 • חוק התכנון והבניה.
 • תקנות התכנון והבניה למיניהן.
 • תקנות נוספות - פיקוד העורף.
 • הוראות לתכנון מתקני תברואה - חלקים רלוונטים לתכנון אדריכלי כגון מס' קבועות, מרחבי שימוש ומרחקים, ניקוזים.
 • הנחיות לתכנון חניה.

תקנים :

 • תקן נגישות 1918
 • תקן מעקים ומסעדים 1142
 • תקן אקוסטיקה 1004
 • תקן אבן 2378

מתכונת הבחינה:

חלק עיוני - 30 שאלות מתוכם יש לענות על 25= 40 נקודות. 2 שאלות תהליכים וייעוץ 60 נקודות. סה"כ לחלק זה 3.5 שעות.

חלק מעשי - מבנה ציבורי משולב ובהקשר סביבתי בנוי - בחלק זה יתבקש הנבחן להכין את תכניות הקומות, חתך וחזית. חומר זה חייב להבהיר את עקרונות המבנה ומסותיו. ניתן יהיה להציג תלת מימד במקום חזית ו/או בנוסף לחזית- הדגש הינו על הבהרת עקרונות ומסות המבנה בהתאם לתפיסתך. הכל בקנה מידה 1:250 ולא אחר. סה"כ לחלק זה 5 שעות.
 

ניתן להוסיף חצי שעה נוספת באישור רשם ביום הבחינה.

שעות הבחינה הינם:

 • חלק א – 10:00-13:30
 • הפסקה 13:30-14:30
 • חלק ב' 14:30-19:30
סיווג
תחום:
סוג האירוע: