גובה נקודות חשמל בממ''ד

בעניין גובה נקודות חשמל בממ"ד, כמו גם בנושאי חקיקת משנה רבים אחרים שחלו בהם שינויים, צריך ראשית לברר אילו תקנות חלות בהתאם למועד קבלת הדירה.
 
בעניין זה ראוי לצטט מפסק דינו של השופט ר` סוקול ת"א 27349/99 סטארובין ואח` נ` שיכון ופיתוח בע"מ, כדלקמן:
 
"המועד הקובע לעניין מחוייבות הקבלן לעמידה בתקני התכנון והבנייה הוא יום מסירת הדירה, ואף אם הקבלן בוחר מחישובי כדאיות שלא לשנות את תוכנית הבניין שכבר קיבלה היתר, אין מקום שישוחרר מן החובה לפצות את הדיירים בגין הליקוי.
"...כשם שאין לדרוש מקבלן לקיים דרישה שטרם נכנסה לתוקף, הרי שאם הקבלן לא עמד בדרישות הדין, כפי שהיו בתוקף עד למסירת הדירה לידי הרוכש, אין מקום שיצא נשכר ממחדלו". ע"א 6092/00 כדורי בע"מ נ` אוטמזגין, (לא פורסם).
לפיכך אני קובע כי על הנתבעת לפצות את התובע בגין ליקוי זה, כאמור בחוות דעת המומחה מטעמו, בסך 500 ₪".
 
בינתיים פסק דין אוטמזגין פורסם – פד"י נ"ו (6) 786, בית המשפט העליון, שופטים: א` מצא, מ` חשין, א` גרוניס.
 
בענייננו, הייתה דרישה לגובה נקודות החשמל בממ"ד 140 ס"מ לפחות מהרצפה – עד לתיקון תשס"ב (2001) ובתיקון זה הדרישה בוטלה.
 
לגבי דירות שהמסירה שלהן הייתה עד לתיקון תשס"ב הנ"ל, חל הכלל של גובה נקודות החשמל יהיה 140 ס"מ, ולהלן פסיקה בעניין זה:
 
            " 2.6  גובה נקודות חשמל בממ"ד
נקודות החשמל בממ"ד הותקנו בגובה 84 ס"מ ולא 140 ס"מ כנדרש בתקנות. לטענת המומחה המוסכם בוטלה הדרישה להתקנת נקודות חשמל בגובה 140 ס"מ. איני מקבל את עמדת המומחה המוסכם, על הנתבעת לקיים את לשון תקנות הג"א. לא הוצג כל ביטול של הדרישה ולא הוכח כי לא הייתה בתוקף בעת הבניה. כן לא נסתרה טענת התובעים כי השקעים אינם ממוגני מים. אני קובע עלות תיקון בסך - 250 ש”ח.".
 

 [ת"א 98 / 26248 ביטון יצחק נ` ירדן רעות השקעות ופיתוח בע"מ (פדאור 04 (4) 780) - בית משפט השלום בחיפה, שופט: מ` רניאל; בית המשפט דחה את חוות דעתו של המומחה שמונה על ידי ביהמ"ש בתיק זה בהסכמת הצדדים בעניין שבנדון].

הוסף תגובה
מאמרים נוספים שכתבתי
צור קשר