פרטי האירוע
24/06/2013 - 08:00 עד 18:00
כתובת:
מלון דן פנורמה - ת"א

הכנס השלישי להנדסת מבנים וגשרים

 

הכנס השלישי למבנים וגשרים, יתקיים ביוני 2013 וועדת הכנס מזמינה את המהנדסים להציע הרצאות בנושאים הבאים:

 • תכנון וביצוע של מבנים גבוהים.
 • תכנון וביצוע של פרויקטים ומתקנים מורכבים.
 • תכנון וביצוע של פרויקטים ביטחוניים.
 • תכנון וביצוע גשרי דרך, מסילת ברזל והלכי רגל
 • תכן מבני דרך, תחבורה ותחנות רכבת
 • תכנון וחיזוק ועמידות מבנים לרעידות אדמה.
 • חידושים בתכן מבנים לעומסי רוח
 • תקנות, תקני תכן, רישוי מהנדסים, מכוני רישוי.
 • הכשרת מהנדסים.

בכנס צפויים להשתתף כ- 400 מהנדסים, מתכננים, מנהלי פרויקטים ומפקחים, נציגי גופים ציבוריים, קבלנים בתחום הבנייה והתשתיות וסטודנטים.

המעוניינים להשתתף, יעבירו תקצירים להרצאות בהיקף של עד עמוד אחד הכולל:

       * נושא ההרצאה
       * שם המחברים והמציג
       * תקציר של עד 300 מילים

 

** את התקצירים יש להגיש למזכירות האיגוד עד ליום א' 3.2.2013.
** תשובות על קבלת המאמר להצגה בכנס תינתנה עד 3.3.2013.
** מאמר מלא לפרסום יוגש עד יום א' 7.4.2013.

בברכה,

ד"ר אדי ליבוביץ
יו"ר ועדת הכנס

כתובת למשלוח תמצית הרצאות

 • איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות
 • רח' ביאליק 155, רמת גן 52523
 • טלפון: 7524075 – 03
 • פקס: 7524076 – 03
 • דואר אלקטרוני: engltd@netvision.net.il
סיווג
סוג האירוע: