פרטי האירוע
18/02/2016 - 08:30 עד 19/02/2016 - 12:30
כתובת:
תחנה מרכזית, תל אביב

הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל

כנס איגוד המתכננים יתקיים בתחנה המרכזית בתל-אביב, בשיתוף עם עיריית תל אביב-יפו. נושא הכנס השנתי הינו עירוניות מחוספסת - האתגר. 

מושבי המליאה המרכזיים, בהשתתפות בכירי מערכת התכנון, השלטון המקומי ואנשי המקצוע מובילים יעסקו בעתיד מערכת התכנון בצל משבר הדיור והערכות הממשלה להתמודדות בנושא וב"עירוניות מחוספסת"– אתגר ההתייחסות להתחדשות עירונית בסביבות מורכבות.

היום הראשון של הכנס, בתאריך 18.2.16 (ה') יהיה בתחנה המרכזית של ת"א. יום זה יכלול מושבי מליאה, סבבים של מושבים מקצועיים מקבילים, דיונים בשולחנות עגולים וסיורים בתחנה. כמו כן יוענקו פרסים לעבודות סטודנטים מצטיינות. בסוף היום יתקיים אירוע ערב חגיגי. 

היום השני של הכנס, התאריך 19.2.16 (ו') יתקיים מפגש מתכננים והצגת הדילמות המעסיקות היום את התכנון בת"א. ייערכו מגוון סיורים מקצועיים בעקבות נושאי תכנון עכשוויים בעיר וסביבתה ובאזור התחנה המרכזית והשכונות המקיפות אותה.

במהלך הכנס יתנהלו מספר מסלולי הרצאה ודיון במושבים מקבילים בנושאים הבאים: 

 1. המרחב הציבורי המתחדש
 2. השיכון והשכונה - דינמיקה של שינוי
 3. רב תרבותיות - עירוניות בתזוזה
 4. השוליים העירוניים - גבולות והמפגש עם סביבות משתנות
 5. טבע בסביבה עירונית מחוספסת
 6. עולים לגובה - האם? היכן? כמה? איך?
 7. התחדשות עירונית - מה קורה בינתיים?
 8. השוק והיוזמה הפרטית והציבורית ככוח מניע התחדשות
 9. איך לנוע בעיר מצטופפת
 10. קהילה וחברה בתהליכים של שינוי
 11. עירוניות משתנה בחברה הערבית
 12. כלי תכנון בסביבה עירונית מחוספסת
 13. התערבות נקודתית מחוללת שינוי?

סיווג
סוג האירוע:
לפרטים והרשמה