הרשמה לשינויי דייירים

מערכת האתר

ארועים
31/03/20 - הדרכות חשיפת תמ"א 1 - מנהל התכנון
02/04/20 - כנס ארצי של מנהלי העבודה בישראל - הסתדרות הבניין ועץ והתעשיות הנלוות