כמה מרביח הנדסאי בניין שלמד תכנון מיבנים?

1 post / 0 חדשים
Simonbason
התמונה של Simonbason
כמה מרביח הנדסאי בניין שלמד תכנון מיבנים?

כמה מרוויח הנדסאי בניין שכיר באזור הדרום (שדרות) שלמד תכנון מיבנים?

וכמה מרוויח קונסרוקטור עצמאי (בין כמה לכמה פרויקטים יהיו לו בחודש וכמה מקבלים על כל פרויקט באזור הדרום)?

מי הוא הגורם שמחשב או מעריך לפני תחילת פרויקט להקמת מבנה את עלות ההוצאות להקמת המיבנה?