מהו פיקוח העליון ובמה הוא שונה מבקרה על הבנייה?

המאמר נכתב על ידי אדר' אבישי בן שושן, בוגר הטכניון בפקולטה אדריכלות ובינוי ערים. הכותב שימש בתפקידים מוניציפליים בכירים בהם מהנדס רשות. ובארבע השנים האחרונות הקים ומנהל את מכון הבקרה, גאודע בקרת בנייה בע"מ.

 

מה הוא פיקוח עליון ומה בינו לבין בקרת בנייה?

בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016, נקבע כי עורך הבקשה להיתר ועורכי המשנה ככל שמונו, יבצעו פיקוח עליון.

 

הפיקוח העליון נועד להבטיח התאמת ביצוע הבנייה באתר לתכניות העבודה המאושרות. הפיקוח יערך במספר ביקורים באתר הבנייה, ויתנהל מתחילת העבודות לפי ההיתר, ועד קבלת תעודת גמר. מבצע הפיקוח העליון ינחה את בעלי התפקידים מטעם בעל ההיתר והקבלן להשגת התאמה בביצוע, וכן לאור תוצאות בדיקות מעבדה נדרשות. התקנות מתייחסות באופן מיוחד לחובת פיקוח עליון על שלד הבנין, ומייחדות גם פעולת ביקורת לאלמנטים ראשיים בשלד המבנה.

 

ביצוע פיקוח עליון על הבנייה
91. עורך הבקשה להיתר ועורכי המשנה ככל שמונו, יבצעו פיקוח עליון (להלן, כל אחד מאלה – מבצע פיקוח עליון), מתחילת ביצוע העבודות לפי ההיתר ועד קבלת תעודת גמר.
פירוט הפיקוח העליון
92. מבצע פיקוח עליון יבצע פעולות אלה:
(1)  פיקוח עליון על התאמת ביצוע הבנייה באתר לתכניות העבודה המאושרות התואמות להיתר ולמפרטי הבנייה;
(2)  הנחיית בעלי התפקידים מטעם בעל ההיתר והקבלן;
(3)  מעקב אחר בדיקות המעבדה שיועברו אליו ומתן הנחיות בעקבות תוצאות בדיקה;
(4)  עדכון תכניות העבודה והמפרטים, על פי שינויי התכן, ככל שישנם, בזמן ביצוע הבנייה.
פיקוח עליון על שלד הבניין
93. הפיקוח העליון על בניית שלד הבניין יכלול פעולות אלה:
(1)  הפעולות המפורטות בתקנה 92 ככל שהן נוגעות לבניית שלד הבניין;
(2)  ביקורת על אופן ביצוע האלמנטים הראשיים של שלד המבנה בכל קומה מקומותיו, לרבות הרכבתם ומתן אישור ליציקת התקרות או הרכבתן בכל קומה בנפרד; לעניין זה, "אלמנט ראשי" – כפי שהוגדר בידי מתכנן שלד הבניין בתכנית הקונסטרוקציה;
(3)  עדכון תכנית הקונסטרוקציה והחישובים הסטטיים, ככל שיידרש, על פי שינויים, אם ישנם, בזמן ביצוע בניית השלד.
אופן ביצוע הפיקוח העליון
94. הפיקוח העליון יבוצע באופן זה:
(1)  ייערכו ביקורים באתר הבנייה, בידי מבצע הפיקוח העליון; ביקורים כאמור ייערכו במספר ובמועדים הדרושים כדי לקיים את הפעולות הנדרשות לפי תקנות 92 ו-93;
(2)  מבצע הפיקוח העליון רשאי לייפות את כוחו של עובד מטעמו לערוך את הביקורים כאמור בתקנות אלה, ובלבד שהעובד הוא בעל הכישורים הנדרשים לפי כל דין לתחום העבודה שלגביו הוא עורך את הביקורים במקומו של מבצע הפיקוח העליון.

 

את הפיקוח העליון ניתן לבחון רק במבחן התוצאה. אדריכל החתום כעורך בקשה להיתר בנייה, ומהנדס שלד המבנה החתום כמתכנן השלד, הינם בעלי אחריות כמפקחים פיקוח עליון, אך בפועל נותרים חסרי יכולת.  בפועל, באתרי הבנייה, היזם – הלקוח ו/או מפקח הבנייה / מנהל הפרויקט, קובעים אם ומתי יזומנו האדריכל ומהנדס השלד, לביצוע עבודות פיקוח עליון. דבר המוציא את עיקר התוכן מהפיקוח העליון, והופך אותו לחסר משמעות.

 

לאחרונה דורשות ועדות תכנון מקומיות ממתכננים, בעיקר אדריכלים המגישים בקשה להיתר לרשויות התכנון כ"עורך בקשה" - לחתום על טופס "אחראי לביקורת". מינוי האחראי לביקורת אמור להתבצע בהתאם לתקנות התכנון והבנייה, בהתאם לתקנה אסור להתחיל בבנייה בפועל בטרם מונה אחראי לביקורת הבנייה.

 

כיצד מכוני בקרה קשורים לעניין?

מכוני הבקרה הוקמו כתולדה של יישום מסקנות ועדת זיילר שהוקמה בעקבות אסון ורסאי וכחלק מהרפורמה בחוק התכנון והבנייה (תיקון 101) שמטרתו האצת הליכי תכנון, קיצור זמנים להיתר וזאת עם הגברת איכות הבנייה. 
כיצד זה נעשה:
•    מכוני הבקרה עוסקים ומתמחים בבקרה הנדסית, בנפרד וללא תלות ברשות הרישוי, המתמקדת בבקרה מרחבית. 
•    מכוני הבקרה מלווים את הפרויקט מתחילתו ונוגעים בכל שלבי הרישוי, החל משלב הבקשה להיתר וכלה בשלבי הביצוע והאכלוס. באמצעות תכנית ביקורים בתדירות המאפשרת מעקב על כל שלבי הביצוע.
•    מכוני הבקרה עורכים בקרה להתאמת התכנון והביצוע לתקן, לתקנות ולחוק. זהו לא פיקוח עליון או פיקוח בשטח מטעם היזם. 
•    הבקרה נעשית על פי מפרט בקרה בשיטה אחידה, על ידי גוף מוסמך מטעם הרשות להסמכת מעבדות.
•    במכוני הבקרה פועלים בקרים המורשים מטעם גורמים מאשרים כפיקוד העורף וכיבוי אש. להעניק רישוי, 
•    למכוני הבקרה הוגדרו לוחות זמנים קצובים לפעולת הבקרה וגיבוש חוות דעת.

 

תקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), תשע"ח-2018 קובעות כי האחראי לביקורת על הביצוע יערוך בקשה לבקרת ביצוע ויגיש אותה למכון הבקרה. אם גילה מכון הבקרה ליקוי, טעות, חוסר בהירות או חריגה מהוראות התכן בביצוע העבודות, יודיע על כך לאחראי לביקורת על הביצוע, לבעל ההיתר ולמי שעורך פיקוח עליון על ביצוע העבודות לפי ההיתר ורשאי הוא לזמן לאתר לבירור את עורך הבקשה הראשי או את עורך המשנה הנוגע לעניין, ולהורות בדבר ביצוע הפעולות הנדרשות לתיקון ומועדים לביצוע התיקון וכן להורות על ביצוע בדיקות מעבדה לאימות תקינות העבודה, אם נדרש. לפי דרישת מכון הבקרה, ימציא האחראי לביקורת על הביצוע פרטים נוספים לעניין רכיבי הבניין, חומרי הבניין ומיתקנים בבניין הנדרשים להערכת הסיכון.

 

לפיכך חשוב, להבחין, כי בקרת הבנייה אינה פיקוח עליון. הפיקוח העליון מתבצע על ידי עורך הבקשה לתכניות עבודה אותן ערך הוא עצמו. בניגוד לעורך הבקשה המתמחה בתכנון, למכון הבקרה התמחות ספציפית בעריכת בקרה מקצועית ושיטתית. מכון הבקרה בקיא בתקנות ובחוקים הרלוונטיים, ואופן ישומן בפועל.

 

מכאן, שלמכון הבקרה יכולת גבוהה מיכולתו של עורך הבקשה לזהות את אי ההתאמות, ובנוסף יש למכון הבקרה סמכות משמעותית בדרישה לפתרונן.

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר