מה מקנה לי רישום במדור מבנים ???

7 פוסטים / 0 חדשים
פרסום אחרון
reuven
התמונה של reuven
(No subject)
naish10
התמונה של naish10
אהלן ראובן,

אהלן ראובן,

רישום במדור מבנים מאפשר לך לתכנן ולחתום על מבנים פשוטים, כהגדרתם עפ״י רשם המהנדסים (לדוגמא מבנים עד ארבע קומות).
רישוי במדור מבנים מאפשר לך לתכנן ולחתום על מבנים מכל סוג ללא הגבלה.
weiss
התמונה של weiss
אני רק ארחיב מעט את דברי

אני רק ארחיב מעט את דברי NAISH

בכדי להירשם במדור מבנים עליך להוכיח שמסלול ההתמחות שלך במסגרת התואר היה בתכנון ולהציג פרויקט גמר בתכנון מבנים. אז תקבל זימון להתייצב מול ועדה שתבחן אותך על הפרויקט (זה לפחות מה שאני עברתי ב 2008 - האמת שאני לא בטוח שהם עדיין עושים את זה)
ברגע שתעבור את הראיון/בחינה תקבל מספר "מהנדס רשום" ומאותו רגע אתה רשאי לכל המשתמע מהיותך מהנדס רשום (במקביל אתה יכול להתחיל לספור 3 שנים עד שתהיה רשאי לגשת לבחינה לרישום כמהנדס רשוי)
ההבדל בין מהנדס רשום לרשוי מופיע בחוקים והתקנות של רשם המהנדסים 

אבל בשורה התחתונה זה מה שNAISH ציין 

אני אנסה להעלות בקרוב הסבר קצת יותר מפורט על הנושאtalkhtw55
התמונה של talkhtw55
שלום, אמורה בקרוב להיות לי וועדה לרישום הנדסת בניין

אשמח אם אוכל לשאול אותך כמה שאלות על מה שעברת בוועדה 

reuven
התמונה של reuven
האם קונסרורקציות פלדה נחשב

האם קונסרורקציות פלדה נחשב מבנה פשוט ??

naish10
התמונה של naish10
מאתר הרשם:

מאתר הרשם:


אילו פעולות  מקנה לי רישום בענף הנדסה אזרחית מדור מבנים ו\או רישום במדור ארכיטקטורה?

תשובה

1. רישום במדור מבנים ובמדור ארכיטקטורה, מקנה לך סמכות חתימה של מבנה פשוט

    בעל שלד לא טרומי המורכב מקירות או מקירות ועמודים ומתקרות שטוחות עם  

    קורות או בלעדיהן, כאשר המרחק בין העמודים או בין הקורות כשאין עמודים או

    קורות ביו הקירות, אינו עולה על ששה מטר ואשר גובה המפלס של רצפת קומתו

    העליונה מעל המפלס העליון של הרצפה שעל פני הקרקע אינו עולה על אחד עשר וחצי

    מטר, לרבות מקלט למבנה כאמור, בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית

    התשל"א- 1971 ולמעט מבנה מבטון דרוך ומבנה מרחבי מכל סוג שהוא.

 

2. מבנה מקורה בעל קומה אחת,שגובהו עד חמישה מטר מעל פני הקרקע ומפתחו אינו

    עולה על שנים עשר מטר, להוציא מבנה שפועלים עליו כוחות דינאמיים ולמעט מבנה

    מבטון דרוך מבנה בעל שלד מבטון טרום ומבנה מרחבי מכל סוג.

3. קיר תומך בגובה עד שני מטר מעל המפלס הנמוך של פני הקרקע, הדרוש להקמת מבנה

    כאמור בתחום המגרש בו מוקם המבנה.

4. מעביר מים ומעבר להולכי רגל הקרושים למבנה כאמור בפסקאות (1) או (2).

* האמור נכון למועד פרסום זה, ניתן לעיין בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי

   וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967.


עפ"י הבנתי, כולל קונסטרוקציות פלדה אשר עומדות בתנאים המובאים לעיל.