מכון התקנים יוביל ועדה בין-לאומית בנושא השבת מים

על פי החלטת ה-ISO/TMB-TECHNICAL MANAGEMENT BOARD מיוני 2013, מונה מכון התקנים הישראלי להוביל את הוועדה הטכנית (המרכזית) הבין-לאומית, ISO העוסקת בנושא השבת מים.

לראשונה מוביל מכון התקנים הישראלי ועדה טכנית TC –Technical committee , עד כה ניהלה ישראל רק ועדות משנה. מינוי זה מהווה הצלחה חסרת תקדים של ישראל.

פעילותה של ועדה זו תתמוך בטכנולוגיות ישראליות רבות, תקדם את מעמדה של ישראל כמובילת תחום השבת מים בעולם, ותגדיל את היצוא הישראלי, הן של תעשיית טכנולוגיות השבת מים והן של ייעוץ לפרויקטים בתחום.

כמו כן תמשיך ישראל להוביל את ועדת המשנה הבין-לאומית להשבת קולחים להשקיהIS0/PC 253 אשר תהיה אחת מוועדות המשנה הטכניות של הוועדה הבין-לאומית, יחד עם שתי ועדות משנה טכניות נוספות: השבה לשימושים עירוניים (בניהולה של סין) וניטור והטמעה של תקני השבה (בניהולה של יפן).

הצוות הישראלי, בראשותו של ירון בן ארי מנהל פרויקט המים במכון התקנים הישראלי, הוביל את קבלת החלטה זו.