משוב קבוצות WhatsApp

מערכת האתר

ארועים
06/12/21 - התערוכה והכנס הבינלאומי ה-6 לשימור מבנים ואתרים
13/12/21 - הכנס הבינלאומי ה-2 לתכנון ועיצוב מעטפת המבנה