סקר מחוברות ארגונית בענף הבנייה, הנדל"ן והתשתיות

בשנים האחרונות המונח מחוברות ארגונית נפוץ בקרב עובדים וארגונים. מחוברות מתייחסת לרמת המחויבות של העובדים כלפי הארגון. ידוע כי עובד מחובר הוא עובד נלהב ופרודוקטיבי יותר שמקדם את הארגון, מכאן שמחוברות העובדים היא מפתח להצלחת הארגון. אנו עורכים סקר בנושא בקרב קהילת  CivilEng ונודה לכם על השתתפותכם. הסקר ימדוד את נושא המחוברות הארגונית בענף הבנייה בארץ, ותוצאותיו יוצגו במיט אפ הקהילה פורום משאבי אנוש של ענף הבנייה. 

אנא הקדישו 2 דקות מזמנכם. 

הסקר הינו אנונימי.