עדכון מפרויקט הקו האדום של הרכבת הקלה - תחנת אהרונוביץ

שתף: node_link
  • מזמין: נת״ע
  • ניהול: א. ספיבק חברה להנדסה.
  • ביצוע: דניה סיבוס & צ׳יינה סיביל (מיזם משותף)
  • סקירה: באדיבות מהנדס מתן קורצויל (א.ספיבק)

רקע
תחנת אהרונוביץ׳ ממוקמת בצומת הרחובות ז’בוטינסקי-אהרונוביץ׳ בבני-ברק. תחנה זו מתאפיינת בשטח ובודה עירוני צפוף ביותר עם קרבה רבה לבנייני מגורים, מה שיוצר קושי הנדסי והסברתי לא פשוט.

עקב המגבלות והאילוצים הרבים נדרשה המון יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה של כלל הגורמים המעורבים בפרויקט על מנת למצוא פתרונות לבעיות ההנדסיות בפרויקט זה.

לצורך הקמת התחנה נדרשה העתקת תשתיות נרחבת, כולל תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ניקוז וביוב, עבודה שנמשכה כשנתיים עד לפינוי כל תחום העבודות התחנה מתשתיות קיימות.

שטח התחנה כ4,500 מ״ר ועומק החפירה המתוכנן הוא 28 מ׳ מפני השטח.

דיפון החפירה מ190 אלמנטי סלארי, כאשר חלקו הגדול בוצע באמצעות מכונת הידרומיל והשאר באמצעות מכונת כפות. לצורך ביצוע דיפון התחנה יצקנו כ16,000 מ״ק בטון עם כ2,700 טון של ברזל זיון.

בדומה לשאר תחנות הקו האדום, גם בתחנת אהרונוביץ׳ החפירה מתבצעת מתחת לתנועת כלי הרכב, אשר נוסעים על גבי דק מבטון (Deck), שהוא מעין גשר המורכב מקונסטרוקציית פלדה שעליה מורכבים לוחות של בטון דרוך.

לצורך תמיכת קירות הדיפון בזמן החפירה יורכבו תמיכות זמניות מפלדה (סטראטים), אשר יורכבו בשלוש שורות עם התקדמות החפירה. בתחנה זו נעשה שימוש בכ4000 טון של קונסטרוקציית פלדה לתמיכת הדק והקירות.

ביצוע קירות הדיפון של התחנה והכניסות לתחנה הסתיים בחודש אפריל 2018, ונכון להיום מתבצעת תליה של התשתיות מתחת לדק וחפירה בצד הצפוני של התחנה. במקביל עובדים על השלמת קונסטרוקציית הפלדה לדק הצפוני וכן על המשך העתקת תשתיות חשמל בתחום התחנה.