פורסמו אמות מידה לרישוי בהנדסת מבנים

6 פוסטים / 0 חדשים
פרסום אחרון
naish10
התמונה של naish10
אמות מידה לרישוי בהנדסת מבנים

אמות מידה לרישוי בהנדסת מבנים (מיום 25.8.09)

רישוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים – אמות-מידה לרישוי מהנדסי

מבנים

תחום ההתמחות - ההתמחות תהיה בהנדסה אזרחית/מדור מבנים,

ותקיף פעולות אשר מיוחדות למהנדס מבנים רשוי בלבד כאמור

בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-

1967 .

על פי תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס"ח –

2008 (להלן – התקנות) זכאי לקבל רישיון, מי שבתקופת הרישום

צבר ניסיון מקצועי מתאים לביצוע פעולות של מהנדס מבנים

רשוי. ניסיון הזה כולל, בין היתר, פעולות שיהיה המהנדס

מורשה לעשותן בעצמו רק לאחר קבלת הרישיון והכל לפי אמות

מידה אלה, שקבעה מועצת ההנדסה והאדריכלית כסמכותה בתקנות.

1.אמות-מידה לרישוי בענף הנדסה אזרחית-בתחום המבנים

תחומי התכן-התנסות המתמחה תכלול השתתפות מהותית בתחומים

הבאים בכולם או בחלקם:

א. מבני מגורים שאינם פשוטים בשטח בנייה של לפחות 1000 -

1500 מ"ר כל אחד

ב.      בנייני ציבור, משרדים או מסחר בשטח בנייה של לפחות

1200 מ"ר כל אחד

ג.     מבני תעשייה.

לפחות 5 מבנים משני תחומים האמורים (א',ב',ג').

     

שלבי תכנון     -      התנסות המתמחה תכלול השתתפות

מהותית בנושאים הבאים:

     איסוף מידע וחקירה מוקדמת

     ניתוח אפשרויות ועריכת חלופות

     תכנון מפורט (תכניות עבודה) כולל פרטי קונסטרוקציה

     עריכת מסמכי מכרז – מפרטים וכמויות

     פיקוח עליון על הביצוע

     תיאום תכנון, השתתפות וקשר עם מתכננים אחרים

     חוק ותקנות     -   &nbsp ; התנסות המתמחה תכלול:

     שימוש בחוק ובתקנות התכנון והבנייה

     שימוש בתקנים ישראליים ומפרטים

     

טכנולוגיה - התנסות המתמחה תכלול מעורבות בקביעת:

     חומרי בנייה טכנולוגיות בנייה

     

כללי-התנסות המתמחה בנושאים הנזכרים לעיל, יכולה להיות

בפרוייקטים שונים ואצל מאמנים שונים.

2.     תחילה

תחילת אמות המידה אלה היא מיום פירסום הודעה על כך ברשומות

(יום הפירסום יעודכן בהמשך).

3.     הוראת מעבר

אמות מידה אלו יחולו על מי שהחל את תקופת ההתמחות אחרי

פירסום אמות המידה ברשומות.

nemer
התמונה של nemer
[QUOTE=naish]אמות מידה לרישוי

naish wrote:
אמות מידה לרישוי בהנדסת מבנים (מיום 25.8.09)

רישוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים – אמות-מידה לרישוי מהנדסי
מבנים

תחום ההתמחות - ההתמחות תהיה בהנדסה אזרחית/מדור מבנים,
ותקיף פעולות אשר מיוחדות למהנדס מבנים רשוי בלבד כאמור
בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-
1967 .

על פי תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס"ח –
2008 (להלן – התקנות) זכאי לקבל רישיון, מי שבתקופת הרישום
צבר ניסיון מקצועי מתאים לביצוע פעולות של מהנדס מבנים
רשוי. ניסיון הזה כולל, בין היתר, פעולות שיהיה המהנדס
מורשה לעשותן בעצמו רק לאחר קבלת הרישיון והכל לפי אמות
מידה אלה, שקבעה מועצת ההנדסה והאדריכלית כסמכותה בתקנות.

1.אמות-מידה לרישוי בענף הנדסה אזרחית-בתחום המבנים

תחומי התכן-התנסות המתמחה תכלול השתתפות מהותית בתחומים
הבאים בכולם או בחלקם:

א. מבני מגורים שאינם פשוטים בשטח בנייה של לפחות 1000 -
1500 מ"ר כל אחד

ב.      בנייני ציבור, משרדים או מסחר בשטח בנייה של לפחות
1200 מ"ר כל אחד

ג.     מבני תעשייה.

לפחות 5 מבנים משני תחומים האמורים (א',ב',ג').
     
שלבי תכנון     -      התנסות המתמחה תכלול השתתפות
מהותית בנושאים הבאים:
     איסוף מידע וחקירה מוקדמת
     ניתוח אפשרויות ועריכת חלופות
     תכנון מפורט (תכניות עבודה) כולל פרטי קונסטרוקציה
     עריכת מסמכי מכרז – מפרטים וכמויות
     פיקוח עליון על הביצוע
     תיאום תכנון, השתתפות וקשר עם מתכננים אחרים
     חוק ותקנות     -   &nbsp ; ; התנסות המתמחה תכלול:
     שימוש בחוק ובתקנות התכנון והבנייה
     שימוש בתקנים ישראליים ומפרטים
     
טכנולוגיה - התנסות המתמחה תכלול מעורבות בקביעת:
     חומרי בנייה טכנולוגיות בנייה
     
כללי-התנסות המתמחה בנושאים הנזכרים לעיל, יכולה להיות
בפרוייקטים שונים ואצל מאמנים שונים.2.     תחילה
תחילת אמות המידה אלה היא מיום פירסום הודעה על כך ברשומות
(יום הפירסום יעודכן בהמשך).

3.     הוראת מעבר
אמות מידה אלו יחולו על מי שהחל את תקופת ההתמחות אחרי
פירסום אמות המידה ברשומות.


איפה מצאת את זה ?? יש את זה באינטרנט ??


 

naish10
התמונה של naish10
http://www.moital.gov.il/NR
naish10
התמונה של naish10
רישוי מהנדסים ואדריכלים -

רישוי מהנדסים ואדריכלים - סדרי התמחות
  


האם זה אומר שמהנדסים צריכים לנהל יומן עבודה?!


האם יהיו מעכשיו גם "מאמנים" רשומים למהנדסים ולא רק לאדריכלים?!


או שסתם עירבבו פה דרישות של אדריכלים ושל מהנדסים ביחד... 


המסמך הנ"ל מופיע כאן:


http://www.moital.gov.il/NR/exeres/548ED62C-0DE3-49FB-B0B0-6 D5BFC7E7A81.htm

nemer
התמונה של nemer
האם יש פה אדריכלים שיכולים

האם יש פה אדריכלים שיכולים לפרסם יומן לדוגמא וגם דו"ח. ??


תודה