פרויקט כביש 531 יפוצל ל4/5 מכרזים

2 פוסטים / 0 חדשים
פרסום אחרון
מערכת האתר
התמונה של מערכת האתר
הישג לקבלנים: פרויקט כביש531

הישג לקבלנים: פרויקט כביש531 יפוצל לארבעה או חמישה מכרזים


http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20 100720_1180524

CivilEng2010-7-20 22:11:23