פרק 102- מסמכים הנדסיים במפרט הכללי-האם חלק מהחוזה?

1 post / 0 חדשים
Moti Gaver
התמונה של Moti Gaver
פרק 102- מסמכים הנדסיים במפרט הכללי-האם חלק מהחוזה?

שלום חברים!

האם פרק 102- מסמכים הנדסיים במפרט הכללי- חלק מהחוזה עם הקבלן?

צריך תשובה עם אסמכתא.

תודה לתשובה מהירה

מוטי גבר\אחים מרגולין

motig@margolin-bros.com

054-8010760