קבוצת אשטרום: הכנסות החברה עלו לכ- 3 מיליארד שקל

קבוצת אשטרום: הכנסות החברה בשנת 2014 עלו לכ- 3 מיליארד שקל; הרווח הנקי הסתכם בכ-156.3 מיליון שקל/ מתחילת שנת 2015 קיבלה החברה בישראל עבודות קבלניות חדשותבהיקף כספי של כ-1.25 מיליארד שקל; הצבר הכולל ביום פירסום הדו"חות עלה לכ-6.4 מיליארד שקל. דיקרטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-30   מיליון שקל. קבוצת אשטרום, שהינה אחת מקבוצות הבנייה המובילות בישראל, פרסמה את תוצאות הכספיות לסיכום שנת 2014.

הקבוצה סיימה את שנת 2014 עם עלייה בהכנסותלכ-3 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 2.92 מיליארד שקל בשנת 2013. הגידול בהכנסות נבע מעליה הכנסות שהניבו מרבית מגזרי הפעילות של החברה, ובעיקר ממגזר קבלנות הבנייה בישראל, שההכנסות שהניב עלו בכ-12% לכ- 1.72 מיליארד שקל. כמו כן, נרשמה עלייה של כ-13% בהכנסות ממגזר התעשייה לכ-443 מיליון שקל, עלייה של כ-3% בהכנסות ממגזר יזמות נדלן בישראל לכ-786 מיליון שקל וכן מעלייה של כ-15% בפעילות יזמות נדל"ן בחו"ל לכ-46 מיליון שקל. יצויין, כי במהלך שנת 2014 חלה האטה בהתחלות הבנייה למגורים ונרשם קיטון במספר יחידות הדיור שנמכרו בעקבות ארועי "צוק איתן" ו"שובו אחים" וכן  בתגובה לאי הוודאות בשוק הנדל"ן בנוגע לרפורמות "מע"מ אפס" ו"מחיר מטרה".

הקבוצה מציינת, כי ברבעון הרביעי של שנת 2014, בעקבות ביטול רפורמת "מע"מ אפס" ועם ההודעה על פיזור הממשלה, נרשמה עליה משמעותית בפעילות בשוק הנדל"ן, הן למגורים והן שלא למגורים. בהמשך לכך, הקבוצה מציינת, כי מתחילת שנת 2015 קיבלה בישראל עבודות קבלניות חדשות לביצוע בהיקף כולל של כ-1.25 מיליארד שקל. בסך הכל, גדל צבר העבודות של קבוצת אשטרום, ונכון למועד פירסום הדו"חות הוא עומד על כ-6.4 מיליארד שקל, לעומת צבר של כ-3.7 מיליארד שקל בסוף שנת 2013.

הרווח הגולמישל קבוצת אשטרום בשנת 2014  הסתכם בכ-462.2 מיליון שקל, לעומת כ-550.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי של הקבוצה ירד לכ-15.4% בתקופה המדווחת, לעומת כ-18.9% בשנת  2013, בעיקר בשל שינוי בתמהיל הפרוייקטים, ובעקבות רווחים חד פעמיים שרשמה החברה אשתקד.

בשורה התחתונה סיימה קבוצת אשטרום את שנת 2014  עם רווח של כ-156.3 מיליון שקל (רווח של כ- 67.7 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות) ,לעומת רווח של כ-227.5 מיליון שקל בשנת 2013  (כ-120.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

ברבעון הרביעי של 2014 רשמה קבוצת אשטרום הכנסות בסך של כ- 687.6 מיליון שקל, לעומת כ- 837.6 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2013.

הרווח הגולמיברבעון הרביעי של 2014 הסתכם בכ- 101.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 117.2 מיליון שקל ברבעון הרביעי בשנת 2013. הרווחיות הגולמית ברבעון הרביעי של שנת 2014 עלתה לכ- 14.8%, לעומת כ- 14% ברבעון המקביל בשנת 2013.

הרווח הנקיברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 71.8 מיליון שקל (כ- 30 מיליון שקל לבעלי המניות), לעומת כ-102.1 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2013 (כ-48.6 מיליון שקל לבעלי המניות). כאמור, במהלך שנת 2014 נרשמה האטה בהתחלות הבנייה למגורים וקיטון במספר יחידות הדיור שנמכרו בעקבות ארועי "צוק איתן" ו"שובו אחים", וכןבתגובה לתכנית מע"מ אפס ו"מחיר מטרה".

ממאזן הקבוצה עולה, כיההון העצמי של קבוצת אשטרום , נכון ליום ה-31 בדצמבר 2014, הסתכם בכ-1.87 מיליארד שקל (כ-1.28 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות). כמו כן, בקופתה של החברה, נכון ליום המאזן,  מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-917 מיליון שקל.

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום, מסר: "אנו מסכמים את שנת 2014 כשנה ראשונה עבור קבוצת אשטרום כחברה ציבורית. בחודשים האחרונים אנו עדים להתעוררות בשוק הנדל"ן בישראל ולגידול בהיקף הפרוייקטים והעסקאות, למעשה קיבלנו בתקופה האחרונה  עבודות חדשות בהיקפים משמעותיים שהגדילו את צבר הקבוצה לסך של כ-6.4 מיליארד שקל. בנוסף,  קיימת התעוררות בפעילות החברה בחו"ל, המתבטאת  בעיקר בפעילות היזמית בארה"ב שאת פירותיה נראה החל מהמחצית השניה של 2015, וגם פרויקט החברה בבלגרד סרביה, המשלב מרכז מסחרי ובית מלון, נמצא בעיצומו ובנייתו צפויה להסתיים ברבעון השלישי של 2017.  אנו מאמינים כי , כי הסינרגיה בין חברות הקבוצה, בשילוב עם המוניטין הרב שיש לה בשווקים בהם היא פועלת, יסייעו לנו להמשיך ולהגדיל את היקפי הפעילות גם בשנים הבאות".

בחודשים האחרונים דיווחה אשטרום על זכייתה בשני פרוייקטים גדולים, הראשון והמשמעותי ביניהם היה זכייתה יחד עם שותפה בהקמת נמל חיפה בהיקף של כ- 4 מיליארד שקל ובחודש ינואר דיווחה על זכייתה במכרז להקמת דיור להשכרה ולמכירה בחיפה בהיקף של כ-  350  מיליון שקל. בנוסף, חתמה קבוצת אשטרום השבוע על הסכם בהיקף של כ-500 מיליון שקל עם קבוצת גינדי החזקות לבניית 860 יחידות דיור בפרוייקט "כרמי גת" והגיע להסכם יחד עם שותפה לבניית  מגדל ארזורוב בתל אביב בהיקף של כ- 250 מיליון שקל.

קבוצת אשטרום מעורבת בשורה ארוכה של פרוייקטים מוכרים. בתחום המגורים הקימה הקבוצה, בין היתר, את הפרוייטקים : "טריו" בחיפה, "סמייל בפתח-תקווה, מגדל הגימנסיה בתל-אביב, "אשדר וקאנטרי" בנתניה, "רחובות ההולנדית" ברחובות ו"המרינה הכחולה" באשדוד. אחד מהפרוייקטים העיקריים שתוביל החברה בשנים הקרובות הינו הקמת הנמל בחיפה החדש והוא מצטרף לפרוייקטים מובילים נוספים, כגון: מלון בראשית במצפה רמון, מלון רויאל ביץ' באילת, מלון אגמים באילת, פרוייקט מנהרות הכרמל, חלקים מכביש 6, חלק מכביש 531, נמל היובל באשדוד, הרכבת הקלה בירושלים, בתי המשפט בלוד, בהרצליה, אשקלון ופתח-תקוה,  פרוייקט V-Towerברמת גן, המרינה באשדוד, גשר גלילות, הגן הטכנולוגי בירושלים, קרית הממשלה בחיפה ובבאר שבע, מגדל המיון בבית החולים הדסה ובית חולים לילדים שניידר, וכן שורה ארוכה של בתי ספר, מבני ציבור ובתי חולים רבים אחרים.

בשווקים הבינלאומיים פועלת קבוצת אשטרום  בתחומי הקבלנות, הייזום למגורים והנכסים המניבים במספר מדינות, ביניהן: ארה"ב, גרמניה, ניגריה, ג'מאייקה וסרביה.

השליטה בקבוצת אשטרום נמצאת בידי 5 משפחות (נוסבאום, גירון, משורר, רובין וליפשיץ), המחזיקות יחד בכ-58.68%  ממניות הקבוצה, ובנוסף מחזיקה קבוצת ההשקעות אלייד, בראשות פרופ' יצחק סוארי, ב-18.99% נוספים ממניות הקבוצה. כיו"ר החברה מכהן מר רמי נוסבאום, ומנכ"ל החברה הוא מר גיל גירון.

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר