קול קורא למידע עבור חוברת מקרי מבחן בנושא מבני חינוך בבנייה ירוקה 2018

קול קורא למידע עבור חוברת מקרי מבחן בנושא מבני חינוך בבנייה ירוקה 2018

במסגרת המיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה

בואו להציג את מבנה החינוך הירוק המצטיין שתכננתם ובניתם היקף בנייתם של מבני חינוך בבנייה ירוקה גדל ומתרחב. יותר ויותר רשויות מקומיות מקדמות בתחומן מבני חינוך ירוקים ברמות יישום שונות של פרקטיקות בנייה מקיימת וחדשנית.

קול קורא זה לקבלת מידע לצורכי פרסום בחוברת מקרי מבחן של מבני חינוך ירוקים הינו פועל יוצא של מיזם משותף בין המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

מטרת קול קורא זה הינה לקדם את הידע והעשייה בתחום מבני החינוך בבנייה הירוקה ולעודד מצוינות. זאת באמצעות הזמנת מתכננים, מנהלי בתי ספר, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, מנכ"לי ומהנדסי רשויות, אנשי מקצוע מתחום האדריכלות, הייעוץ, התכנון והבנייה של מבני חינוך להציג מבני חינוך מצטיינים בבנייה ירוקה אשר תוכננו ונבנו על ידם בהשתתפותם או בעבורם.

הקריטריונים להגשת פרויקטים:

- הסתיימה בניית המבנה והוא אושר לאכלוס.

- המבנה קיבל אישור שלב ב' לפי ת"י 5281 או אישור סופי לפי תקן בנייה ירוקה מוכר בינלאומי.

- בפרויקט יושמו אלמנטים ומרכיבים פיסיים המשפיעים על הפדגוגיה והאקלים החברתי הבית ספרי.

תנאי סף להגשה

מי רשאי לגשת לקול קורא זה?

מגיש הבקשה הינו: (אחד או יותר)

 אדריכל

 מתכנן

 מלווה בנייה ירוקה

 נציג הרשות המקומית

 נציג המוסד החינוכי

על הבניין המוגש לעמוד בכל התנאים הבאים:

המיזם המשותף לקידום הכשרות והסברה לבנייה ירוקה 

 מילוי טופס ההגשה בקישור זה.

 התחייבות למתן מידע על הפרויקט לפי המתווה המצורף בנספח.

 התחייבות למסירת תמונות באיכות גבוהה.

 על המגיש לעמוד בלוחות הזמנים אשר ייקבעו להפקת החוברת ולספק את המידע שיידרש לעורכי החוברת.

פירוט ההגשה יש למלא את טופס הבקשה בקישור זה.

בטופס ההגשה תתבקשו למלא את הפרטים הבאים:

 פרטי קשר של איש הקשר מולו תתבצע התקשורת השוטפת.

 מידע לפי המפורט בנספח

 צילומים של הפרויקט בהתאם למפורט בנספח מועד ההגשה

 קול קורא זה הינו פתוח, דהיינו, כל הגשה תיבחן לגופה בזמן שהוגשה, ללא מועד הגשה קבוע, עד לתאריך ה- 2018.08.22 בשעה 17:00.

לאחר מועד זה לא תתקבלנה הגשות.

 יישלח מייל אישור לגוף המגיש על קבלת ההגשה תוך שני ימי עבודה ממועד ההגשה. אישור זה מעיד אך ורק על קבלת הטופס, ולא על אישור/דחיית ההצעה. מועד פרסום התשובות צוות השיפוט יפרסם את שמות הפרויקטים הנבחרים כשלושה שבועות לאחר סיום מועד ההגשה. תהליך השיפוט

 בחירת הפרויקט תיקבע ע"י צוות שיפוט משותף של המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

 שיפוט ההגשות יתבצע יתבסס על מספר קריטריונים:

o איכות המבנה והאלמנטים שבו - הצגת אלמנטים ופרקטיקות ייחודיים שהוטעמו ובוצעו במבנה.

o השפעת הבנייה הירוקה על אלמנטים פדגוגיים ועל האקלים החברתי הבית ספרי.

o איכות המידע ומידת הפירוט. המיזם המשותף לקידום הכשרות והסברה לבנייה ירוקה/

o התרשמות מרצינות ואיכות ההגשה.

 לצוות השופטים שמורה הזכות שלא לבחור להיענות להצעה או להתנותה וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדית.

 המועצה והמשרד שומרים את הזכות לשנות את תנאי הקול קורא בכל עת ולפי שיקול דעתם הבלעדי.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות אל יפית סבג org.ilgbc@yafit או אל רוני דניאל 03-7365498 .טל ronny@ilgbc.org

בהצלחה!

על המחבר
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר