רשם המהנדסים והאדריכלים

מערכת האתר

 

ראיון עם רשם המהנדסים והאדריכלים פורום מהנדסים והנדסאים צעירים
הרעיון לערוך ראיון עם רשם המהנדסים, עלה לאחר שזיהינו כי עולות שאלות ותהיות רבות, בכל הקשור לרישום ורישוי מהנדסים. בסיס הראיון בנוי משאלות הגולשים של פורטל CivilEng שנאספו בפורום הפורטל והתקבלו ברשתות החברתיות שלנו.

לאחר שיחה וראיון עם רשם המהנדסים - סוכם כי נקים פורום ייחודי וייעודי עבורנו. באמצעותכם נבצע פעילות אקטיבית לקידום וייצוג הבוגרים בענפים השונים. בפורום זה נאסוף את כל השאלות והבעיות ונעביר אותם במרוכז לרשם.

כניסה כניסה

קישורים שימושיים

 • בדוק האם את/ה רשום/ה בפנקס המהנדסים והאדריכלים כאן
 • הגשת בקשה לרישום/רישוי כאן
מידע כללי*
המחלקה לרישום מהנדסים ואדריכלים היא הגוף המנהלי, שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958. 

המחלקה אחראית לטיפול המנהלי והארגוני בכל סמכויות שר התעשייה המסחר והתעסוקה, המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכליות, המעוגנות בחוק האמור ובתקנותיו, שעיקרן:
 • רישום מהנדסים ואדריכלים בפנקס המהנדסים והאדריכלים - טיפול בקשות לרישום של מוסדות בישראל ובחו"ל, באישורן או דחייתן על ידי הרשם.
 • רישוי (שלב הסמכה מתקדם ובכיר) של מהנדסים ואדריכלים רשומים לאחר תקופה הנדרשת כחוק טיפול בקשות לרישוי, באישורן או דחייתן על ידי הרשם.
 • הנפקת תעודות רישום/רישוי, חידוש תוקפן.
 • קבלת קהל ומתן מידע בכתב ובע"פ על נהלי הרישום.
 • פתיחת מדורים וענפים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, עריכת כל שינוי בהם ופרסומם, וקריטריונים לסיווג נרשמים במדורים ובענפים חשובים על-פי לימודיהם.
 • סיוע מנהלי וארגוני למועצת ההנדסה והאדריכלות ולוועדותיה השונות.
 • טיפול מנהלי בתחום סמכויות הרשם להכרה במסלולים הנדסיים ממכללות בישראל ובמוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.
 • תיאום ממשקי פעילות משותפים עם המועצה להשכלה גבוהה, מוסדות אקדמיים, ממשלה וארגוני מהנדסים ואדריכלים.
 • מתן תשתית מנהלתית ולוגיסטית לוועדת האתיקה למהנדסים ואדריכלים המופעלת על-פי הנ"ל.
 • פועלת ליישום החוק "מורשה להיתר", חוק הנגישות ויישום דוח ועדת החקירה הממלכתית בטיחות מבנים ומקומות המשמשים את הציבור (דוח זיילר) וכן הכשרת מורשי נגישות.
בין יתר תפקידה, פועלת המחלקה ליישום מדיניות מחלקתית הכוללת:
 • ביצוע מבחני רשום ומבחני רישוי מהנדסים ואדריכלים.
 • בדיקת תוכניות להכשרה מקצועית, אגב תיאומם מול המל"ג.
 • כינוס ועדות מורחבות לכתיבת קריטריונים, כתיבת מבחנים, בדיקת מועמדים ובדיקת עררים.
 • פרטי התקשרות.
 • היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים.
לידיעת המבקשים להירשם בענף להנדסה אזרחית
קבלת קהל
ירושלים - רח` בנק ישראל 5, קריית הממשלה, קומה 3 חדר 3078,
בימים א`,ד`,ה` 
בין השעות: 09:00-13:00
תל-אביב - רח` דרך מנחם בגין 86, קומה 5 חדר 520בימי ב` בין השעות 09:00-13:00

מענה אנושי
ירושלים - טל: 02-6662540 פקס: 02-6662944
בימים א`,ד`,ה` בין השעות 13:00-15:00, בימים ב`, בין השעות 09:00-13:00

אתר אינטרנט
לינק

ועדת אתיקה מהנדסים ואדריכלים
סלמה 53 תל אביב 67138
טלפון: 03-5125254 פקס. 03-5125304
 
בענף להנדסה אזרחית חלו לאחרונה מספר שינויים ולהלן המבנה העדכני של הענף בפנקס המהנדסים והאדריכלים: (כל השינויים פורסמו רשמית ברשומות/ילקוט הפרסומים בהתאם למועדי ביצועם).
 
המדור להנדסה אזרחית (המיועד לעוסקים בקונסטרוקציות) שינה שמו ל"מדור להנדסת מבנים", על מנת ששמו יעיד על מהותו ולמניעת כפילות עם שם הענף.
 
המדורים העדכניים בענף להנדסה אזרחית הם:
 
1.       הנדסת מבנים.
2.       הנדסת הסביבה.
3.       הנדסת תעבורה.
4.       הנדסת מערכות תברואה.
5.       הנדסת מוצרי בניה.
6.       הנדסת הידרו אלקטרואנרגטיקה.
7.       הנדסה אזרחית כללית.
8.       הנדסת תחזוקת מבנים ומערכות בניין.
9.       הנדסת בניה כפרית.
10.    הנדסת בנית מכרות ומתקנים תת-קרקעיים.
11.    הנדסת ניהול וביצוע.
12.    הנדסת תחבורה.
13.    הנדסת ניהול הבניה.
14.    הנדסת הידרוטכניקה.
15.    הנדסה עירונית.
16.    הנדסת בניה ימית ונמלים.
17.    הנדסת כבישים ומסלולים.
18.    הנדסת מסילות ברזל.
19.    הנדסת קרקע וביסוס.
 
הרשומים/רשויים במדור להנדסה אזרחית הועברו בשנת 2002 לרישום/רישוי במדור להנדסת מבנים. מי שהכשרתם/התמחותם אינה בהנדסת מבנים (קונסטרוקציות) ורשומים במדור זה, מתבקשים להודיע על כך ולהירשם במדור התואם את תחום עיסוקם והתמחותם הספציפי.

*מתוך אתר הרשם

ארועים