LARIX - G

 
התכנה עוסקת בחישוב קירות דיפון מעוגנים ולא מעוגנים
 
 • מבנה רב-שכבתי של קרקע
 • מצבים הידרוסטטיים / הידרודינאמיים
 • עומסים מרוכזים ומחולקים על פני השטח
 • עומסים סיסמיים
 • שלבי ביצוע: עומק חפירה / הפעלת עוגנים
 • מערכת עזר והדרכה צמודה
 • ניהול פרויקטים מושלם
 • עריכה חופשית של הדפסה, כולל DXF
 • הדרכה ותמיכה בארץ
 • מקדמי בטחון חלקיים או גלובליים
 • העברת נתונים ל LARIX-S לבדיקת יציבות המדרון.

הודות לשיטה הויזואלית להכנסת נתונים, ניתן לבנות בקלות מודל שטח קרוב מאוד למציאות. בכל שלבי ביצוע העבודה: חפירה והפעלת העוגנים, מתבצע חישוב של כל הערכים הרלוונטיים, כולל הכוחות בעוגנים.
 

אודות החברה

קובוס התוכנות להנדסה אזרחית ישראל נוסדה בשנת 1994.

קובוס מתמחה במתן שירותים הנדסיים למשרדי מהנדסים ובפיתוח, יבוא ובהפצת תוכנות ייחודיות בתחום ההנדסה האזרחית. השירותים ההנדסיים הניתנים למהנדסים הם בדרך כלל בתחום חישובי חוזק, סיסמי, קירות דיפון וקירות תומכים.

קובוס מתמחה בתחומים הבאים:

 

פרטים ויצירת קשר עם משווק התוכנה כאן