LARIX-S

 
בדיקת יציבות מדרון לפי שיטות המקובלות של Janbu או Krey
 
מבנה רב-שכבתי של קרקע

תוצאות של כל השיטות. תוצאות החישוב ניתן לראות ולהדפיס בצורה נומרית וגרפית.


מאפיינים נוספים:
  • מערכת עזר והדרכה צמודה
  • ניהול מושלם של פרויקטים
  • הדרכה ותמיכה בארץ
  • מצבים הידרוסטטיים / הידרודינאמיים
  • עומסים מרוכזים ומחולקים על פני השטח
  • רעידת אדמה
  • ניתן לבדוק כל משטח גלישה אפשרי
  • בדיקות יציבות בהתייחס לטר ארמה, גאוטכסטיל, כלונסאות ומיסמור קרקע עריכת הדפסות לפי דרישתכם
  • קבלת נתונים מ LARIX-G/M
  • מקדמי בטחון חלקיים או כלליים
התכנה בודקת את המקדם הביטחון הנמוך ביותר בתנאי שטח הקיימים. הודות לשיטה ויזואלית להכנסת נתונים ניתן לבנות בקלות מודל שטח קרוב מאוד למציאות.


אודות החברה

קובוס התוכנות להנדסה אזרחית ישראל נוסדה בשנת 1994.

קובוס מתמחה במתן שירותים הנדסיים למשרדי מהנדסים ובפיתוח, יבוא ובהפצת תוכנות ייחודיות בתחום ההנדסה האזרחית. השירותים ההנדסיים הניתנים למהנדסים הם בדרך כלל בתחום חישובי חוזק, סיסמי, קירות דיפון וקירות תומכים.

קובוס מתמחה בתחומים הבאים:

 

פרטים ויצירת קשר עם משווק התוכנה כאן

* מידע נוסף על חברת קובוס ניתן לקבל באינדקס החברות