במסגרת הקורס בגיאולוגיה הנדסית בטכניון יצאנו לסיור במחצבות נשר בכדי לחזות ממקור ראשון בתצורות השונות של הקרקע הנחשפות כאשר חוצבים לעומק רב בהר. בסיור נכחו עמיתי ללימודים בסמסטר הרביעי...

False