תקנות והוראות

תקנות והוראות
כותרת קובץ
אחראי לביצוע, אחראי לביקורת PDF icon אחראי לביצוע, אחראי לביקורת.pdf
הוראות למיתקני תברואה (הל"ת) PDF icon הלת.pdf
חוק הבוררות, התשכ''ח-1968 קובץ חוק הבוררות.docx
חוק ההתיישנות, התשי''ח-1958 קובץ חוק ההתיישנות.docx
חוק החוזים (חלק כללי), התשל''ג-1973 קובץ חוק החוזים.docx
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל''ה-1974 קובץ חוק המכר.docx
חוק המכר (דירות), התשל''ג-1973 קובץ חוק המכר (דירות).docx
חוק המכר, התשכ''ח-1968 קובץ חוק המכר.docx
חוק העתיקות, התשל''ח-1978 קובץ חוק העתיקות.docx
חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 קובץ חוק התכנון והבניה.docx
חוק התקנים, התשי''ג-1953 קובץ חוק התקנים.docx
חוק חוזה קבלנות, התשל''ד-1974 קובץ חוק חוזה קבלנות.docx
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ''ג-1963 קובץ חוק מיסוי מקרקעין.docx
עבודות בהן אין חובת דרישה למינוי מנהל עבודה PDF icon עבודות בהן אין חובת דרישה למינוי מ.ע.pdf
עגורני צריח - הבהרות PDF icon עגורני צריח - הבהרות.pdf
פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש''ל-1970 קובץ פקודת הבטיחות בעבודה.docx
צו מכר דירות (טופס של מפרט), התשל''ד-1974 קובץ צו מכר דירות.docx
קווים מנחים לעבודה בטוחה- עגורני צריח PDF icon קווים מנחים לעבודה בטוחה- עגורני צריח.pdf
קטלוג תקנים ישראליים: תקינה בענף הבנייה PDF icon מכון התקנים - קטלוג תקנים ישראליים.pdf
תחבורה ותנועה- רשימת הנחיות ומפרטים טכניים PDF icon תחבורה ותנועה- רשימת הנחיות ומפרטים טכניים.pdf
תעריף משהב"ט - הספר הצהוב PDF icon הספר הצהוב.pdf
תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) Microsoft Office document icon תקנות התכנון והבניה.doc
פורומים

יש לכם שאלות ? תנו לנו לעזור לכם ! כל התשובות וכל היועצים במקום אחד.