אקלים בטיחות בחברות בנייה קטנות ובינוניות

 

המאמר באדיבות עובדיה קימה M.Sc. - היחידה לניהול והנדסת בטיחות, המחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית, הפקולטה למדעי ההנדסה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. פרופ' יגאל מ. שוחט - ראש התכנית לניהול הבנייה, המחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית, הפקולטה למדעי ההנדסה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 

תקציר

ענף הבניה מתאפיין בסביבת עבודה מורכבת ומסוכנת, הבאה לידי ביטוי בשיעור גבוה של נפגעים ובצורך בפיתוח כלים ושיטות ייעודיים לענף. אחת מנקודות התורפה של הענף היא חברות בנייה קטנות ובינוניות בהן קיימים תנאים אובייקטיביים, המקשים על היערכות לפעולה מונעת.

רמת ההתאמה של חברות בנייה קטנות ובינוניות לבטיחות ולבריאות תעסוקתית איננה מספקת בשל נושאים רבים ובהם: ריבוי של פרויקטים קטנים, חוסר במסה ניהולית קריטית באתר, אילוצי תקציב, חוסר מודעות לאקלים בטיחות פרואקטיבי, מסגרת ארגונית בלתי מספקת, מגוון עובדים ממגוון תרבויות, שינויים תכופים בסביבת העבודה ועוד. מחקרים מלמדים כי חברות בנייה קטנות ובינוניות מהוות את החלק העיקרי של ענף הבניה ומרבית התאונות מתרחשות דווקא בקרב חברות אלו. חקר זה בוחן את הפרמטרים השונים של אקלים הבטיחות בחברות בנייה קטנות ובינוניות דרך מודל של תרשים עצם הדג, המחלק את גורמי הבטיחות לארבעה תחומי ליבה: עובדים, ציוד, ניהול וסביבה המובילים להתנהגות בטיחותית.

על פי מודל זה נבנה סקר שדה הכולל 42 שאלות שנענו ע"י 20 מנהלי עבודה ב- 20 אתרי בנייה שונים בעיר אילת, אזור המתאפיין באקלים מדברי, חם בצורה קיצונית. נמצאו הבדלים בין החברות השונות במדדים השונים לאקלים הבטיחות, תוך חלוקת הגורמים לארבע קטגוריות: עובדים, ציוד, ניהול וסביבה עם ממוצעי מדגם של 4.2, 3.6, 3.7 ו 4.1 בהתאמה. ממוצעי המדגם מלמדים על אקלים בטיחות גבולי המתבטא בריבוי של תאונות קלות (3.1 בממוצע לפרויקט) ובינוניות (0.9 בממוצע לפרויקט) ובהטמעה חלקית של נהלי בטיחות, בקרה והכשרות. כמו כן נבחנה השפעת האקלים המובהקת על ביצועי הבטיחות, בייחוד בגלל המיקום הגיאוגרפי של סקר השדה- באילת וסביבתה עם טמפרטורות גבוהות באופן קיצוני.

ניתן תיקוף לתוצאות החקר ע"י סטטיסטיקה היסקית בעזרת מבחן T לבחינת התוצאות, בוצע ניתוח אירוע על שני פרויקטים עם מאפיינים מובהקים של אקלים בטיחות טוב ונמוך, אחד בעל אקלים הבטיחות הטוב ביותר והשני בעל אקלים הבטיחות הגרוע ביותר על מנת להבין את ההבדלים. ניתוח האירוע מלמד כי המודל חוזה בצורה טובה ביצועי בטיחות טובים וכי יישומו מהווה כלי להבטחת ביצועי בטיחות טובים. לבסוף בחנו את התוצאות של מאפייני המודל, תת-הקבוצות ,ניתוח האירוע וקורלציה בין היקף הפרויקט ואקלים הבטיחות ומהם נגזרו מסקנות והמלצות לגבי המשך המחקר.

 

 

מבוא

תעשיית הבנייה תורמת באופן משמעותי לכלכלה העולמית. ההוצאה העולמית על בנייה הצפויה ב2025 תהיה 9 טריליון דולר (Al Mawli et al  2021). תעשיית הבנייה נחשבת לאחד מענפי התעשייה המסוכנים ביותר עם סיכונים תעסוקתיים גבוהים, תכופים ומגוונים. הנוהג המקובל הוא שחברות בניה מונעות פעילויות בטיחות מסוימות כדי למנוע עיכובים בפרויקטים, דבר שאינו מועיל לבטיחות ועלול לגרום לתאונות וכתוצאה מכך לגרור עלויות נוספות. מכיוון שבטיחות העובדים תלויה בעלות הבטיחות קיימים פעמים רבות ניגודי אינטרסים בין התנהגות וסביבה בטיחותית לבין השקעות הבטיחות בפרויקטים (2020 Khoshnava et al.). 

השינויים התכופים באתר הבנייה, הסביבה המאובקת, הרועשת, תנאי העבודה הקשים של עבודה בגובה, הציוד המכאני ועוד הופכים את עבודת הבנייה למסוכנת מאוד.

אקלים בטיחות בארגון היא גישה חדשה יחסית, פרו אקטיבית, אשר על פיה הנהלת ארגון נוקטת גישה יזומה לקידום תרבות בטיחות ארגונית ופרויקטלית, מקצה לכך משאבים ברבדים שונים (הדרכה, ציוד, בקרה ועידוד הבטיחות), מעודדת את העובדים לדווח על אירועי בטיחות, ומתגמלת אותם על ייזום והטמעת תהליכים לשיפור הבטיחות. אקלים הבטיחות מעודד ארגונים לדווח על ליקויים בתהליכים שעלולים לגרום לכשלים ולתאונות עבודה, ומבטיח את ביטחונם האישי של המדווחים על ליקויים כאלו. במקום ועדת חקירה, ממנים ועדות תחקור, שתפקידה לנתח ולהסביר את נסיבות האירוע הבטיחותי, עם דגש על הטמעת תהליכים לשיפור סביבת העבודה ולהטמעת תנאי העבודה שיבטיחו בטיחות, גהות וכן יעילות של תהליכי העבודה. אקלים בטיחות ארגוני מוגדר כתפיסות משותפות בקרב מנהלים ועובדים ביחס למה שמתוגמל, צפוי, מוערך וזוכה לחיזוק במקום העבודה בכל הקשור לבטיחות (Zohar, 1980).

 

 

בארגונים בעלי אקלים בטיחותי מייחסים חשיבות ל:

 • הפגנת מחויבות ניהולית
 • הטמעה ושילוב הבטיחות כערך בעל חשיבות בפעילות הארגון
 • הבטחת נשיאה באחריות בכל רמות הארגון
 • שיפור מנהיגות הבטיחות באתרי העבודה
 • העצמת עובדים והגברת מעורבות
 • שיפור התקשורת
 • הכשרה בכל הרמות
 • עידוד מעורבות בעלים / לקוח (Predo, 2020)

חלק ניכר ביישומיי אקלים הבטיחות הוא חיזוי של בטיחות שמתפתח מאוד בענף הבנייה, משתמשים בצורות שונות של מידע וניתוחים לחזות את הסבירות לפציעות עתידיות. על מנת לארגן את החשיבה בחיזוי הבטיחות, הספרות מחלקת אותם לארבע משפחות חיזוי (Alruqi & Hallowell 2019)

 1. הערכת סיכון שמתייחסת למאפייני וסכנות העבודה
 2. חיזוי מבשר, ניתוח המתייחס לתנאי העובדים
 3. אינדיקטורים המצביעים על כמות הפעולות של ההנהלה בנושא
 4. אקלים בטיחותי שמצביע על תפיסת הבטיחות בקרב עובדים

האלוול ואלרוקי הציעו במחקרם לאחד את ארבע המשפחות למודל אחד שבו החיזוי נעשה על ארבעתם במקביל, ביחד ובסינרגיה.

במחקר שנכתב בעבור האגודה האמריקאית להנדסה אזרחית (Zhang, Lingard, & Oswald, 2020) בדקו את השפעת מפקחי הבנייה על העובדים בנושא בטיחות, תוצאות המחקר הביאו להשפעות ממשיות חשובות לחברות בנייה להקדיש משאבים לפיתוח יכולות מנהיגות  וכישורים אישיים אצל מפקחי הבנייה.

מחקר שנערך בגאנה (Kheni, Gibb, & Dainty, 2010) השווה את נושא הבריאות והבטיחות בעבודה (OH&S) של חברות בנייה גדולות לעומת חברות בנייה קטנות ובינוניות. על פי המחקר, ככל שהחברה גדלה, כך תדירות הפציעות כתוצאה מתאונות עבודה יורדת. לחברות הקטנות והבינוניות יש בדרך כלל פחות משאבים, דבר שמקשה על ניהול הבטיחות והגהות OH&S. הדאגה העיקרית של חברות אלו היא לשרוד ולכן לא נותנים מספיק תשומת לב לבטיחות. מכיוון שבטיחות העובדים תלויה בעלות הבטיחות קיימים פעמים רבות ניגודי אינטרסים בין התנהגות וסביבה בטיחותית לבין השקעות הבטיחות בפרויקטים (2020Khoshnava et al).

המודל שנבנה במחקר מחלק את גורמי הבטיחות לארבעה תחומי ליבה: עובדים, ציוד, ניהול וסביבה המובילים להתנהגות בטיחותית, או לא בטיחותית (תרשים 2 להלן).

 

 

רכיבי המודל:

 1. ציוד אתר הבנייה באמצעי בטיחות נדרשים - רכיב זה נתפס על פי השאלון של איברהים מוסלי (Mosly, 2020) כרכיב המשמעותי ביותר בקרב הנשאלים. אתר הבנייה אמור לספק בטיחות לעובדיו. אמצעי הבטיחות הם גם מצילי חיים וגם מסמנים לעובדים כי הבטיחות היא ערך עליון.
 2. סיוע מורלי ופיזי לעובדים - רכיב זה כולל נושאים הקשורים לתמיכת ההנהלה בעובדים, תקשורת, שיתוף פעולה בין עמיתים לעבודה ופוליסת ביטוח רפואי. תמיכה בעובדים מעצימה אותם באתר ונותנת להם תחושת אחריות.
 3. סביבת עבודה בריאה - רכיב זה מדגיש את המשמעות של סביבת עבודה עם תנאים נוחים בעבור העובדים והוא כולל שלושה גורמים: תאורה מספת, אוורור מספקת, היגיינה.
 4. הבטחת בטיחותו של אתר הבנייה מחפצים נופלים ומנפילת עובדים - סכנת הנפילה מגובה נחשב לסיכון הקטלני ביותר בענף הבנייה (Gholamnia, Ebrahimian, Gendeshmin, Saeedi, & Firooznia, 2018). רכיב זה מתייחס לנפילת עובדים מגובה (פיגומים, סולמות, מבנים) ונפילת חפצים. הרכיב מדגיש את המשמעות של ביצוע פעולות ואמצעים למניעת תאונות אלה כולל בדיקות בטיחות מוקדמות להבטחת אי התרחשותם.
 5. פעילות פרואקטיבית למניעת תאונות - הוא כולל צעדים המסייעים במניעת תאונות, כמו נכונות של החברה לקבל תלונות ומשובים בטיחותיים מעובדים וכן לנהל רשומות של היסטוריית התאונות בחברה. במחקר מעיראק (Awolusi, McKay, & Marks, 2016) נטען כי יחסית לתעשיות כמו תעופה, תעשיית התרופות ותעשיית הקידוח הימי, ענף הבנייה מתקשה להטמיע את גישת הדיווח של כמעט ונפגע. כמו כן רכיב זה בודק את רמת המשאבים שהחברה משקיעה ביצירת אקלים בטיחותי, במחקר שבוצע בישראל נמצא כי הרמה המיטבית של השקעת הבטיחות היא כ-1% מערך הפרויקט (Shohet, Luzi, & Tarshish, 2018).
 6. אספקת ציוד ואזורים להגנה ונוחות העובדים - אחד מהיסודות הבסיסיים של בטיחות עובדים הוא אספקה של ציוד מגן אישי (PPE). יתר על כן, להקצאה של אזורי אחסון בטוחים יש השפעה חשובה על ביצועי הבטיחות ובטיחות עובדים, מכיוון שהדבר ושומר חומרים מסוכנים באזורים בטוחים.בנוסף יש להקצות אזורי מנוחה נאותים לעובדים. מוכח כי למנוחתם של עובדים יש השפעה חזקה מאוד על ביצועי הבטיחות שלהם.
 7. מאמץ יתר מנטלי ופיזי של העובדים - ברכיב זה תשומת הלב ניתנת לפעולה של מועסקים שעובדים יתר על המידה. עובדים עייפים מתפשרים על היבטי בטיחות.
 8. סיכוני אש וחום - רכיב זה נועד למנוע את סכנת האש ע"י הבטחת אספקת מערכות כיבוי ומניעת אש. הרכיב גם מקדם מניעת שריפות באמצעות הנגשה של אזורי עישון במקום.
 9. ידע וכישורים - נשאלת השאלה מהי רמת הידע של העובדים בנושאי בטיחות. יש לוודא כי נהלי הבטיחות הם הדבר הראשון שעובד נחשף אליו כאשר הוא מתחיל לעבוד באתר. עובד שלא עובר הכשרות נאותות מסתכן בעבודה לא נכונה וכמעט בהכרח גם לא בטיחותית.
 10. התנהגות בטיחותית - רכיב זה בודק את ההסתברות לרשלנות וטעויות בשיקול הדעת של העובדים. חשיבות רכיב זה היא גבוהה מאחר והתנהגות העובדים משפיעה באופן קריטי על כל הרכיבים האחרים. למשל, עובד לא זהיר עלול לעשן ליד חומרים דליקים (קשור לרכיב סיכוני אש וחום). מחקר שנערך על ידי .al et Han בשנת 2013 ניסה להבין את הקשר בין גורם סיכון להתנהגות אנושית ובין גורם סיכון לסביבת עבודה לא בטיחותית  (Chi, Han, & Kim, (2013 וזיהו התאמה בין גורמי התנהגות לתנאים סביבתיים שקבעו את סוג התאונה וחומרת הפגיעה.
 11. בקרת הבטיחות - רכיב זה נועד לבדוק את רמת הבקרה על הציוד ועל צורת העבודה באתר, מאחר ותאונות רבות מתרחשות עקב ציוד לקוי. הרכיב גם בודק את רמת הפיקוח על צורת העבודה באתר, על פי מחקר של החברה האמריקאית למהנדסים ישראלים חשיבות הפיקוח היא קריטית לבטיחות האתר (Cheung & Zhang, 2020).
 12. הערכת סיכונים וגורמי סיכון - החברה נדרשת לבצע הערכות סיכונים וגורמי סיכון גם בשגרה וגם בשלבים השונים של הבנייה. האתר משנה את פניו בכל שלב במהלך הבנייה, סיכונים רבים עלולים להיווצר בכל יום, הגבהים משתנים, מיקומים שונים ואזורי בטיחות שונים ולכן נדרשות הערכות סיכונים בכל שלב ושלב.
 13. התאמות עובדים - גיל וניסיון הם מרכיבים חשובים ביותר בתפיסת אקלים בטיחות אצל עובדים. למשל, מחקר שאסף נתונים מתעשיית הבנייה הפקיסטנית סיכם שחברות צריכות למתן את גורמי הלחץ הפסיכו-סוציאליים אצל עובדים צעירים שזקוקים לתמיכה ארגונית. Maqsoom, Mughees, Zahoor, Nawaz, & Mazher, 2020).

 

 

 

סיכום ומסקנות

מחקר זה בחן את אקלים הבטיחות בחברות בנייה קטנות ובינוניות. ליבת המודל הייתה בחינת הרכיבים השונים שהוצגו ע"י תרשים עצם הדג –עובדים, ציוד, סביבת עבודה וניהול בחברות הבניה השונות שנבחנו.

אתרי הבנייה שנבחנו היו באילת ובסביבתה, אתרים המאופיינים באקלים מדברי וחם ברמה קיצונית. המחקר מראה בבירור את השפעת הסביבה על אקלים הבטיחות. לעיתים קרובות ישנה התרופפות במשמעת הבטיחות בעקבות עומס החום הכבד הגורם לעייפות, חוסר ריכוז, וויתור על ציוד מגן אישי. כמו כן ניתן לראות שמנהלי העבודה והבטיחות כמעט ולא חשופים לרשומות ההיסטוריות של תאונות העבודה ולכן הם אינם מקפידים על סקרי סיכונים באופן קבוע בכל שלבי הפרויקט, אין דיווחי כמעט ונפגע ותקשורת הבטיחות נמצאה במצב לקוי.

חשיבותו של חקר זה נובעת מעצם בדיקת אקלים הבטיחות בחברות קטנות ובינוניות וללא תקציב גדול כמו של החברות הגדולות, במחקר, נבדק ונמצא מתאם מסוים בין היקף הפרויקט לאקלים הבטיחות עם מקדם מתאם של 0.5. כלומר,  לרוב, ככל שהיקף הפרויקט גדול יותר, תקציב הבטיחות גדול יותר וכך גם איכותו.

במסגרת החקר פותח מודל אקלים בטיחות הבנוי על ארבעה נדבכים: ניהול, סביבה, עובדים וציוד. המודל נבחן באמצעות סקר בין מנהלי פרויקטים ומנהלי עבודה בחברות בנייה קטנות ובינוניות. סקר השדה, שנערך באזור העיר אילת – המושפעת מאקלים מדברי -  הראה כי אקלים הבטיחות בחברות בנייה קטנות ובינוניות הוא גבולי עם ממוצע למודל של 3.9, המלמד על אקלים בטיחות גבולי-בינוני. 

סטיות התקן הגדולות (ציוד 0.76, ניהול 0.89, עובדים 0.69, סביבה 0.82) מלמדות על שונות גדולה בין האתרים ועל הצורך בשיפור הרגולציה והפיקוח בחברות אלה. נערכה בחינה של תקפות המודל באמצעות סטטיסטיקה היסקית בין שתי תת-קבוצות: קבוצה א' עם מאפייני אקלים בטיחות גבוהים וקבוצה ב' – עם מאפייני אקלים בטיחות בינוניים-נמוכים. המבחן הראה כי המודל חוזה בצורה מובהקת (α=0.05) את ביצועי הבטיחות וכי יישומו מבטיח ביצועי בטיחות טובים או גבוהים. בנוסף, השאלון ניתן למנהלי עבודה בפרויקטים, לעיתים התשובות שלהם מוטות מתוך הרצון להראות את העבודה הטובה שהם עושים ולכן מתבקש לבצע מחקר המשך בו ניתן להפיץ את השאלון לעובדים עצמם, אז גם כמות השאלונים תהיה גדולה בהרבה וגם התשובות יהיו מדויקות יותר.
 

להורדת המאמר המלא >>

על המחבר
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר