הנחיות עבור עוזר למנהל עבודה בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את תיקון מס' 11 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, הוא חוק עוזר בטיחות למנהל העבודה, או חוק העב"ט. החוק מחייב על מבצעי עבודות בנייה למנות עוזר למנהלי עבודה, שכל תפקידו הוא לסייע למנהל העבודה לנהל את הבטיחות. החוק יכנס לתוקף בתאריך 6 ביוני, 2019. החל מתאריך זה לא ניתן יהיה לבצע עבודות בנייה או בנייה הנדסית אם לא נוכח באתר עוזר בטיחות למנהל העבודה. 

 

 

על פי הפירוט, עוזר הבטיחות של מנהל העבודה יידרש לבדוק את רמת יישום הוראות הבטיחות, לדווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על הפרה של הוראות הבטיחות,  יודיע לעובד כי הוא מפר את בטיחות, ידווח למנהל העבודה על התנהגויות מסוכנות, ויעסוק אך ורק בתפקיד זה. 

 

כאמור, עב"ט יידרש לדווח למנהל העבודה על הנעשה מבחינת הבטיחות באתר הבנייה ולשם מילוי תפקידיו, הוא יהיה רשאי לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים להוראות הבטיחות שחובה לנהלן, לקיימן או להגישן.

 

ההכשרה לתפקיד תתבצע במכללות אשר הורשו להכשיר למקצוע. 

 

ניתן לקרוא את המסמך המלא של התאחדות בוני הארץ, כאן >>

הוסף תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.