הקמפוס המערבי בבית חולים רמב''ם (חיפה)

פרטים מזהים

  • פרוייקט: פרוייקט הקמפוס המערבי בבית חולים רמב"ם (שלב א`: חניון תת-קרקעי ובית חולים חירום). 
  • מיקום: הפרוייקט ממוקם בשטחי רמב"ם בשכונת בת-גלים בחיפה.
  • יזם: הקרייה הרפואית רמב"ם.
  • אדריכלות: החניון התת-קרקעי ובית החולים "רות לילדים" תוכננו על ידי משרד שרון אדר אדריכלים. המרכז האונקולוגי ע"ש יוסף פישמן תוכנן על ידי משרד מושלי אלדר אדריכלים.
  • מתכנן שלד: אינג` יוסי שירן.
  • קבלן ראשי: חברת מנרב נבחר לביצוע עבודות הקמת החניון ושלדי המבנים (עבודות הבטון). לעבודות גמר והמערכות בבי"ח רות לילדים ובמרכז האונקולוגי ע"ש יוסף פישמן ייערכו מכרזים נפרדים וייבחרו קבלנים ראשיים.
  • קבלן משנה: חברת צמנטכל לעבודות שאיבה והשפלת מי-תהום. צמנטכל תיפקדה כקבלן הראשי בזמן עבודות החפירה והשאיבה עד לכניסת חברת מנרב לביצוע עבודות בניית החניון והשלדים העל-קרקעיים.
  • ניהול ופיקוח: אגף בינוי רמב"ם.

* סקירה זו מתייחסת בעיקרה לביצוע החניון התת-קרקעי ובית חולים חירום.
* המאמר באדיבות מהנדס קובי בוסל

נתוני ביצוע

חניון: הפרויקט כולל חניון תת-קרקעי בן 3 קומות, כל קומה בשטח של כ 20,000 מ"ר. בחניון מתוכננות כ- 1,450 מקומות חנייה. החניון בעל שימוש דואלי של חניון בשיגרה ובית חולים חירום אזורי של כ- 2,000 מיטות בשעת חירום. בית החולים לשעת חירום מתפרס על כל הקומה התחתונה וכחצי מהקומה האמצעית. בית החולים ממוגן הדף, רסיסים ונשק כימי. מעל החניון יוקמו בשלב הנוכחי שני בתי חולים. בית חולים רות לילדים בשטח מבונה כולל של כ- 16,000 מ"ר ומרכז אונקולוגי ע"ש יוסף פישמן בשטח מבונה כולל של כ- 8,000 מ"ר. 
מבנים נוספים: בנוסף להקמת החניון, כולל הפרויקט גם את הקמת השלד למרכז הקרדיולוגי שעתיד להבנות בצמוד למבנה האונקולוגי הקיים וכולל גם עבודות פיתוח שונות.


חפירה: חפירה בהיקף של כ- 350,000 מ"ק בשטח של כ- 20,000 מ"ר ולעומק של כ-14 מטר. החפירה בוצעה ממפלס אבסולטי של 7.0+ לערך ותחתית החפירה הינה במפלס אבסולטי של 7.0- (סה"כ 14 מטרים של חפירה). לפני תחילת החפירה בוצעו כלונסאות דיפון בהיקף החניון ע"י קידוח בשיטת ה"מיקרו-פיילס (קידוח כלונסאות בקרקע סלעית). בעת החפירה בוצעו ברגי עיגון זמניים בקירות הדיפון, שאפשרו חפירה בטוחה ללא חשש של התמוטטות הדפנות.

שיטת היציקה: כל העבודות הינן יציקות באתר מכיוון שהמבנה התת-קרקעי הינו מבנה ממוגן בכפוף להנחיות פקע"ר. המבנה כולל תקרות בעובי של כ-40 ס"מ יצוקות באתר וגג בעובי משתנה של כ-50 ס"מ. היציקות מבוצעות בתבניות מתכת (ספק תבניות "פרי") ואספקת הבטון באמצעות משאבות בטון.

ביסוס: כל הביסוס של המבנה מתבסס על דוברה בעובי ממוצע של כ- 1.70 מטר ע"פ כל השטח. יציקת הדוברה חולקה ל-5 אזורים שכל אזור הינו בשטח שח כ- 3,500 מ"ר. יציקת כל חלק מהדוברה בהיקף של כ- 5,500 מ"ק בטון וסך כל הדוברה הינו כ- 27,000 מ"ק.

קירות החניון: בטון יצוק באתר בעובי 40 ס"מ.

רצפת חניון: דוברה תחתונה בעובי ממוצע של 1.70 המורכבת משני שלבי יציקה. בסיס בעובי כ- 1.60 מטר ויציקת השלמת טופינג בעובי 10 ס"מ מוחלקת. הרצפות בקומות (2-) ו-(1-) יצוקות במקום בעובי ממוצע של 40 ס"מ מוחלקות.

אלמנטים וורטיקליים בחניון: עמודים וקירות יצוקים במקום בגדלים משתנים

השפלת מי תהום: עבודות שאיבת מי התהום, על מנת לגרום להשפלתם ולאפשר בכך עבודה בשטח יבש, נעשתה בהיקף חסר תקדים של כ- 12,000 מ"ק/שעה. מערך שאיבה משולב, המבוסס על בארות שאיבה ובורות שאיבה, כמתואר בפרט הבא. הבאר קדוחה בסלע כ-14 מטר מתחת לדוברה (במפלס אבסולוטי של כ 20-) צינור מתכת מהווה מוביל לצנרת (מתנשא לגובה מפלס 4+ כלומר עד קומה 1-). בתחתית הבאר ממוקמת משאבה. באתר פזורות כ-86 משאבות באר.

בנוסף לבארות, מוקמו באתר 4 בורות שאיבה גדולים בהיקף החניון. בכל בור מוקמו כ-4 עד 6 משאבות. בין בורות השאיבה (מתחת לדוברה) נחפרה רשת של תעלות הובלת מים עיליים בגיאומטריה משתנה (תעלות 200/100 ו- 100/100 ס"מ). רשת התעלות התת-דוברתית מזרימות מים לבורות באותו המפלס - עד תחתית הדוברה היצוקה. בהיקף האתר הוקמה צנרת פלדה בקטרים של "24 בתוספת מקטעי "18 לאיסוף כל המים וריכוזם בפינה הצפונית לפני הובלתם חזרה לים. 
עבודות השאיבה מגובות גנראטורים ומתבצעות 24 שעות ביממה ללא הפסקה. צוות אחזקה קבוע ביום ובלילה אחראי לתחזוקת המשאבות ותפעול מערך השאיבה. תקלה במערך השאיבה לפני סיום 2 קומות תחתונות מלאות של החניון עלולה לגרור הצפת החניון ופגיעה בכל מערך הבטון והאיטום.

עגורנים באתר: באתר פועלו בשיא הפעילות 6 עגורנים להלן תמונת פנורמה מייצגת.

 

 

רקע כללי בדגש על בית חולים חירום
הקמת החניון ובית חולים חירום הינו חלק מתוכניות האב של רמב"ם. תוכנית האב של רמב"ם הינה תוכנית פיתוח כוללת לקמפוס שתקדם את הקמפוס למרכז רפואי מודרני במאה ה-21. התוכנית שמה דגש על שימור המבנים ההיסטוריים ברמב"ם לצד פיתוח והקמת מבנים חדשים. התוכנית נותנת מענה לכ- 2,000 מקומות תת-קרקעיים. כמקובל במרכזים רפואיים מתקדמים בארץ ובעולם הסביבה הינה חלק בלתי נפרד מהקמפוס, תוכנית האב מגדילה את השטחים הפתוחים ברמב"ם בכפי 3 מהקיים. גינות מרפא עם דגש על נושאי רפואה (גינת צמחים עם הקשר לרמב"ם) ואזורי המתנה ופנאי ברמת פארק בשטחים כוללים של כ-21 דונם. בפריסה המוצגת להלן.
 
 

תוכנית האב של רמב"ם קיבלה תוקף במסגרת תב"ע מאושרת, החניון והמבנים הראשונים שבבנייה הינם תחילת הדרך במימוש תוכנית האב בכפוף לתב"ע.

כחלק מהפקת לקחי מלחמת לבנון השנייה והבנת הצורך במיגון החולים והצוות הרפואי ע"מ לאפשר רמת טיפול גבוהה גם בשעת חירום קודם הקמת בי"ח חירום בחניון. לאחר מחשבה רבה הוחלט על הקמת בית חולים אזורי לאזור הצפון ברמב"ם. בית חולים חירום יאכלס כ- 2,000 מיטות אשפוז על שטח של כ- 30,000 מ"ר ממוגנים הדף, רסיסים וגזים. ההשלכות ההנדסיות של החלטה זו הינן הפיכת מערך חניון לאזור ממוגן עם תשתיות תואמות בית חולים.
 
 


פריסת מיטות בקומה (3-) אזור צפוני בחתך תלת מימדי להמחשת כמות המיטות והמרווחים בבית חולים החירום
 

במהלך חודש יוני הוקם בחניון מקטע בשטח של כ- 400 מ"ר כאזור דוגמא של בית חולים לחירום. מטרת הקמת הדוגמא הייתה למידת המערכות ושילובן לצד הפקת לקחים וקבלת החלטות תכנוניות ועיצוביות להמשך הביצוע.

להלן מספר תמונות ברצף כרונולוגי משלבי החפירה והקמת מערך השאיבה. 


גם אתם רוצים לספר על הפרוייקט/חברה בה אתם עובדים ? מדור זרקור הוא המקום לעשות זאת. 
כל הפרטים במייל Info@CivilEng.co.il (השירות אינו כרוך בתשלום).

 

על המחבר
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר