התכנית הלאומית לקידום תיעוש הבנייה בישראל - פנינו לאן ?

משרד הכלכלה והתעשייה מעניק מענקים כספיים לקבלנים המקדמים את תיעוש הבנייה בפרויקטים שהם מבצעים.

קבלנים העומדים בתנאים המפורטים במידעון הבא זכאים להחזר כספי בגין רכישת ציוד לתיעוש הבנייה או למענק בגין ביצוע בשיטות מתועשות.

מידעון זה מרכז את עיקר המידע הרלוונטי בנושא.

 

משרד הכלכלה והתעשייה, משרד הבינוי והשיכון, ומשרדי הגנת הסביבה והאוצר, מבקשים להגביר את רמת תיעוש הבנייה למגורים והקצו בשנת 2017 עד 52 מיליון ש"ח לקבלנים רשומים המעוניינים לעבור מבנייה קונבנציונלית לבנייה מתועשת.

לטובת הנושא מקודמת כיום תכנית לאומית לקידום תיעוש הבנייה בישראל, התוכנית מבוססת על עבודת מחקר שנערכה בשיתוף חברת פז כלכלה והנדסה, ומטרתה להביא לחסכון בעלויות כוח האדם, קיצור זמני הבנייה, הפחתת תקורות הבנייה, ויצירת מוצר איכותי יותר שיגרום לחסכון בעלויות עתידיות.

כל זאת, על-ידי שימוש מוגבר בשיטות מתועשות.

 

תיעוש הבנייה בישראל

"תיעוש הבנייה" הוא שם כולל למגוון שיטות עבודה, ציוד בנייה, טכנולוגיות ומוצרים אשר מקטינים משמעותית את היקף שעות עבודת הידיים ביחס לבנייה הקונבנציונאלית.

משנות השישים היו רמות התיעוש ופריון העבודה בענף הבנייה נמוכות ביחס לענפים אחרים במשק וביחס לעולם. ב- 7 השנים האחרונות חל גידול משמעותי בהיקף השקעות ההון בענף וכתוצאה מכך גם בפריון הענף, הן ביחס לענפים מקומיים אחרים והן ביחס למדינות ה- OECD.

כיום ההתמקדות בהיבט התיעוש הינה בעיקר בשלד, שהינו בעל הפוטנציאל המשמעותי להתייעלות ביחס להיקף ההשקעה הנדרשת. אולם, חשוב לציין שטכנולוגיות ושיטות בנייה מתקדמות קיימות גם בתחומים נוספים, כגון מחיצות פנים, חיפויים, חומרי גמר ועוד. טכנולוגיות תיעוש השלד בישראל מבוססות בטון, כאשר בעולם יש גם טכנולוגיות פלדה, בעיקר במבנים גבוהים. 

 

 

במסגרת המחקר שנערך כאמור בשיתוף פז כלכלה והנדסה, נמצא כי כיום בישראל רמת התיעוש בבנייה לגובה (10 קומות ומעלה) הינה גבוהה, בבנייה מרקמית (3-9 קומות) רמת התיעוש הינה בינונית-נמוכה ויורדת ככל שמספר הקומות קטן ובבנייה צמודת קרקע רמת התיעוש נמוכה מאוד.

 

מסלולי המענק לעידוד תיעוש בבנייה של משרד הכלכלה והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה מציע לקבלנים, המקימים מבני מגורים של 3-9 קומות, שני מסלולים לקבלת מענקים:

 1. החזר בגין רכישת ציוד מתקדם לתיעוש הבנייה (החלטה 4.39), מסלול זה מיועד לקבלנים בסיווג ג'1-ג'4.
 2. מענק סיוע כספי לפי רמת התיעוש בפרויקט (החלטה 4.40), מסלול זה כולל 3 תתי מסלולים לפי רמת התיעוש בפרויקט. מבקש הסיוע יכול להגיש בקשה לאחת מרמות התיעוש בהתאם לסיווג הקבלני שלו:
 • קבלנים בסיווג ג' 1-3 – רשאים לגשת לכל אחת מהרמות.
 • קבלנים בסיווג ג' 4 – רשאים לגשת לרמה 2 ו-3 בלבד.
 • קבלנים בסיווג ג' 5 – רשאים לגשת אך ורק לרמה 3.

פירוט הדרישות בכל מסלול, לפי רמות התיעוש השונות, מופיע בהמשך.

 

מסלול מענק החזר בגין רכישת ציוד לתיעוש הבנייה (לפי החלטה 4.39):

המענק מתאים לקבלנים בסיווג ג 1-4 והינו בגובה של עד 50% מעלויות רכישת הציוד לתיעוש הבנייה (לפי רשימת הציוד שבהמשך) ועד לסך של 500,000 ₪.

הציוד עליו ניתן לקבל את המענק: תבניות מתועשות מודולריות (תבניות ברנוביץ, תבניות ליציקות בטון כגון Peri, שילובית, אלומלייט, Vgold וכו'), עגורן צריח, מעליות בנייה, פיגומים ממוכנים: פיגומים תלויים, פיגומי תורן מטפסים, מכונות עזר ליישום חומרי גלם בטכנולוגיות בנייה מתקדמות כגון: משאבות בטון, משאבות להתזת טיח, סילו ומשגרים.
 

 

מסלול מענק לעידוד תיעוש הבנייה לפי רמות התיעוש עם ובלי אימוץ תקן בנייה ירוקה (לפי החלטה 4.40):

מסלול סיוע במהלך הבנייה באימוץ שיטות תיעוש הבנייה מיועד לקבלנים בסיווג ג' 1-5.

המענק במסלול זה משתנה בהתאם לרמות התיעוש בפרויקט הנבנה ע"י הקבלן:

 

רמה 1: תיעוש בנייה בסיסי – 10,000 ₪ לדירה אך לא יותר מ-1,500,000 ₪ בסך הכול למבקש סיוע.

מבקש הסיוע חייב לבנות מעל 80% משלד הבניין באחת לפחות, מהשיטות הבאות לתיעוש הבנייה:

 1. בנייה טרומית – שימוש עיקרי להקמת השלד.
 2. תבניות מתועשות – שימוש בתבניות מתועשות ליציקת השלד.
 3. פלדה דקת דופן – הקמת שלד המבנה מאלמנטים של פלדה דקת דופן.
 4. פלדה – שימוש עיקרי להקמת השלד מפלדה.

 

רמה 2: תיעוש בנייה חלקי – 15,000 ₪ לדירה אך לא יותר מ-2,250,000 ₪ בסך הכול למבקש סיוע.

מבקש הסיוע חייב לבנות מעל 80% משלד הבניין באחת מהשיטות של מסלול 1 – תיעוש בסיסי.

 1. בנוסף על מבקש הסיוע לבחור לצורך הבנייה לפחות שלושה רכיבי תיעוש מהרשימה הבאה:
 2. מהלכי מדרגות טרומיים.
 3. חדרים רטובים מתועשים במפעל.
 4. ביצוע מחיצות פנים מפאנלים שיוצרו במפעל בגודל של מעל 2.0 מ"ר (למשל לוחות גבס).
 5. שימוש בעגורן צריח שגילו עד 10 שנים העומד בדרישות תקן ת"י 5902.
 6. שכירת מעלית בנייה העומדת בתקן ת"י 12159.
 7. שימוש בשיטת BIM.
 8. ריצוף דירתי על מדה (ולא על חול/שומשום).
 9. שלד מבוסס יחידות נפחיות מודולריות (מכולות).
 10. חיפוי חזיתות המבנה בחיפוי בתליה יבשה/ שימוש בקירות מסך/ שימוש בפאנלים מתועשים המיוצרים במפעל.
 11. שימוש עיקרי בתקרות טרומיות/ קרומים טרומיים (שיוצרו במפעל טרומי).

 

רמה 3: תיעוש בנייה מלא – 20,000 ₪ לדירה אך לא יותר מ-3,000,000 ₪ בסך הכול למבקש סיוע.

מבקש הסיוע חייב יש לעמוד בתנאים של מסלול 1 (תיעוש חלקי) ובנוסף לבחור 5 רכיבי תיעוש ממסלול 2.

בנוסף לכל המסלולים הנ"ל ניתן להגיש בקשה למענקים בגין עמידה בתקן בנייה ירוקה, בהתאם למדרג הבא:

 • עבור עמידה בדרישות תקן 5281 בדרגת כוכב 1: 2,000 ₪ לדירה
 • עבור עמידה בדרישות תקן 5281 בדרגת כוכב 2: 5,000 ₪ לדירה

 

תקציב הסיוע של משרד הכלכלה

מכסת הסיוע שהוקצעה, בסך 52 מיליון ₪, הוענקה לקבלנים שונים ונוצלה כבר בחודש נובמבר 2017.

בתקופה הקרובה צפוי אישור של מכסה נוספת לשתי התוכניות לעידוד התיעוש (לפי החלטה 4.39, ולפי החלטה 4.40).

 

מסמכים לצורך הגשת הבקשה

ניתן למצוא בקישורים הבאים את ההחלטה המפורטת עם רשימת כל המסמכים והדרישות שהיו נדרשים על מנת לקבל את הסיוע לפי מכסת 2017.

ייתכנו שינויים קלים בדרישות למכסת 2018, אך חשוב להדגיש שהמענק הוא בשיטת כל הקודם זוכה וכדאי כבר להתכונן לפתיחת ההקצאה הבאה של המשרד עבור התוכניות.

 • מסמך הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה 4.39 (מסלול תמיכה ברכישת ציוד לתיעוש הבנייה)- לחצו כאן
 • מסמך הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה  4.40 (מסלול תמיכה לפי רמת התיעוש בבנייה)- לחצו כאן

 

רוצים לקרוא עוד אודות חברת "פז כלכלה והנדסה"? היכנסו: פז כלכלה והנדסה

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה
תגובות
1 תגובות
התמונה של motit
מוטי טנקלביץ'
שאלה: מה מטרת שתי המסלולים השונים? כיצד על החברה לבחור איזה מהם יותר כדאי לה?
על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר